EW06 Omslag 600
17 mei 2022

Minister de Jonge brengt regels mee, maar ook pegels

Opening VSK 2022

hugo de jonge VSK 2022

Hugo de Jonge, minister van Wonen legt de lat voor de installatiesector hoog. 'Om de  huizen in Nederland zo snel mogelijk te verduurzamen kom ik hier met "regels en pegels", zo citeerde hij een collega uit zijn tijd als wethouder in Rotterdam. ‘Maar aangemoedigd door de branche zelf’, benadrukte hij bij de opening van de 25ste VSK beurs.

Vanaf 2026 zal de hybride warmtepomp, of indien beschikbaar groen gas of een aansluiting op een warmtenet, de standaard worden bij vervanging van je oude verwarmingsinstallatie. Dat was de boodschap van De Jonge die was uitgenodigd om samen met Doekle Terpstra en Arthur van Schaijk de vakbeurs te openen. ‘De overheid heeft de installatiesector nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De installatiesector heeft mij bij een eerder werkbezoek verzekerd dat zij daarvoor de innovatieve toestellen en kennis in huis heeft. Als ministerie doen wij daarom graag de toezegging de lat hoog te leggen door een normering op te leggen.’

150 miljoen pegels

Dat daarbij ook geld hoort, snapt De Jonge heel goed. ‘Met de 150 miljoen euro die we jaarlijks beschikbaar stellen om de hybride warmtepomp te subsidiëren met 30 % van de aanschafwaarde denk ik dat wij als overheid ook voldoende pegels beschikbaar stellen om dat vliegwiel dat het laatste jaar al flink op gang is gekomen een flinke zwaai te geven.’

Installateur moet keihard aan de slag

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland zei in zijn reactie op de toezeggingen van De Jonge een grote commitment te zien van de kant van de overheid. ‘Wij zijn trots dat de hybride coalitie ,waarvoor wij ons sterk hebben gemaakt en waarin we samenwerken met meerdere ministeries (niet alleen Wonen, maar ook EZ) en fabrikanten, hiermee voortvarend aan de slag kan. De normering die de minister gaat instellen betekent dat we als installatiesector keihard aan de slag moeten, niet in de laatste plaats met het opleiden van zoveel mogelijk monteurs. Dat laatste moeten we doen in nauwe samenwerking met de beroepsonderwijsinstellingen.’

Voor monteur wordt het plug and play

Arthur van Schaijk, directeur van Remeha, zei namens de fabrikanten dat de snelheid waarmee op dit moment door alle partijen wordt gewerkt aan de energietransitie, uniek is. Vol vertrouwen meldde hij dat Nederland de komende jaren voorop zal gaan lopen in Europa. ‘Die noodzakelijke opschaling van de productie van warmtepompen, die komt er! Die 500.000 verwarmingssystemen die jaarlijks vervangen moeten worden, die gáán we verduurzamen!’ Voor de installateur die de enorme berg werk op zich af ziet komen, terwijl hij nauwelijks aan monteurs kan komen, had Van Schaijk goed nieuws: ‘De hybride toestellen worden plug and play en de fabrikanten zullen er alles aan doen om de installateurs te begeleiden bij het scholen van zoveel mogelijk monteurs.’