EW04 Omslag 600
17 februari 2022

Minister De Jonge vertrouwt op creativiteit van technieksector

Installatiesector reikt minister van Volkshuisvesting de hand om klimaatambities waar te maken

web-Werkbezoek TNL Provinciehuis tafel

Twee jaar lang was Hugo de Jonge als coronaminister niet van het televisiescherm af te slaan. Na zijn switch naar het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening was het tijd voor een kennismaking met de technieksector. Na een goed gesprek met een delegatie van Techniek Nederland concludeerde hij dat hij kan vertrouwen op de creativiteit van de technieksector om de grote klimaatambities van het kabinet waar te maken.

Voor de kersverse minister was de ontmoeting met Doekle Terpstra en Erik van Engelen leerzaam. Samen met vier ondernemers uit de installatiebranche bezochten de voorzitter en algemeen directeur van Techniek Nederland op 16 februari het provinciehuis van Zuid-Holland om de minister bij te praten. Het gebouw ondergaat op dit moment een ingrijpende renovatie en zal straks volledig energieneutraal zijn. Een mooie aanleiding voor De Jonge de vertegenwoordigers van de delegatie het hemd van het lijf te vragen over de bijdrage die zij kunnen leveren om de klimaatambities die het nieuwe kabinet heeft ook waar te maken in de praktijk.

De verduurzamingslat moet omhoog

Als het aan het kabinet ligt komen er tot 2030 jaarlijks 100.000 duurzame nieuwbouwwoningen bij. Daarnaast moeten 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd. Minister De Jonge maakte duidelijk dat hij veel vertrouwen heeft in de technieksector bij het realiseren van de plannen. ‘Er zit zoveel kennis en creativiteit in deze branche. Op alle fronten moet de lat omhoog: eisen, tempo en regie. We hebben een enorme klus te klaren en dat gaan we met elkaar doen.’

Technieksector vraagt om planmatige verduurzaming

Tanja Loeff-Hageman (Tibo-Veen), sinds 1 januari vicevoorzitter van Techniek Nederland, vertelde de minister dat verduurzaming voor de technieksector inmiddels vanzelfsprekend is. 'Van de overheid hebben we vooral standvastigheid in beleid nodig. Daar moeten we van op aan kunnen.’ Volgens de delegatie is de verduurzamingsopgave alléén mogelijk wanneer partijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. 'Dat is voor installatiebedrijven essentieel om projecten goed te kunnen plannen', benadrukte Erik van Heuveln van Breman Installatiegroep. ‘Als de overheid duurzaamheidsprojecten aanwijst en er vervolgens afblijft, kunnen wij de werkzaamheden goed organiseren en realiseren.’ Volgens Aukje Kuypers (algemeen directeur van Kuijpers) zijn installateurs bij uitstek geschikt om de beleidsuitgangspunten van het kabinet in de praktijk uit te voeren. ‘Daarvoor hebben wij wél duidelijkheid nodig op het gebied van eisen en doelstellingen. In dat geval kunnen wij daar als installatiesector op inspelen.’

Hybride warmtepompen

Martin Hoekstra (ST/Warmte) wees de minister erop dat we met de hybride warmtepomp binnen relatief korte tijd de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving fors kunnen terugdringen. ‘We willen in Nederland allemaal graag zonnepanelen op ons dak, maar in de meeste gevallen reduceer je de CO2-uitstoot sneller met een hybride warmtepomp dan met zonnepanelen. Bovendien breng je met zo’n installatie bij de huidige gasprijs de energiekosten meteen flink naar beneden.’ Een argument dat De Jonge die ook wordt afgerekend op de betaalbaarheid van alle maatregelen, als muziek in de oren moet klinken. Volgens Hoekstra is er voldoende reden voor het kabinet deze markt de komende jaren een duwtje in de rug geven met goede voorlichting, zo gaf hij nog mee aan De Jonge.