EW06 Omslag 600
30 mei 2022

Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2022

13 juni

drinkwater

Op maandag 13 juni organiseert TVVL het jaarlijks Nationaal Congres Sanitaire Technieken in theater de Flint in Amersfoort. Centraal staat de rol van sanitaire technieken bij het oplossen van bedreigingen voor de mensheid, zoals klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, voedselzekerheid en afnemende watervoorraad.

In een aantal lezingen gaan sprekers in op de gevolgen van hittestress (legionellapreventie en koudwatercirculatiesystemen), grondstofhergebruik, grotere regenwaterhoeveelheden (opslag en hergebruik) en fosfaattekort (terugwinning uit afvalwater)

Sprekers

Bart Bleys van BBRI gaat in zijn lezing in op de gevaren van lage temperatuurverwarming voor het bereiken van voldoende hoge temperaturen bij de warmtapwaterbereiding om legionellavorming te voorkomen.

Onno Leever van Leever Installatie adviseurs geeft antwoord op de uitdagingen die samenhangen met de hoge temperatuur van soms wel 25 graden waarmee drinkwater een pand binnenkomt.

Erik Reumer van ERAdvies gaat in op de invloed van het veranderende klimaat op de wateraccumulatie op platte daken? Zijn de huidige rekenregels nog wel toereikend? Zijn de huidige geïnstalleerde regenwaterafvoersystemen nog geschikt om het veranderende klimaat qua neerslag in combinatie tot de levensduur van een gebouw af te voeren? 

Circulaire economie

Emma van der Bent van de Universiteit van Leiden kijkt voor haar afstudeerproject hoe we uit afgedankte installaties grondstoffen kunnen halen voor nieuwe toepassingen? Het benutten van de ‘urban mine’ is een essentieel onderdeel van een circulaire economie. Tijdens het congres deelt zij haar inzichten met de congresgangers.

De dag wordt afgesloten met een zaaldiscussie over de toekomst van sanitaire technieken.

Programma en inschrijven

Het congres vindt plaats op maandag 13 juni 2022 van 12:00 uur tot 18:15 uur in theater De Flint in Amersfoort. Bekijk het volledige programma op de website van TVVL. Daar kunt u zich ook inschrijven.