EW06 Omslag 600
5 juli 2022

Nederland bespaart 1 miljard kuub gas door duurzame opwek

opwek 2022

Het aandeel van hernieuwbare bronnen in de productie van stroom is in het eerste halfjaar van 2022 gestegen van 33 naar 41 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. Dat blijkt uit cijfers op Energieopwek.nl dat bijhoudt hoeveel hernieuwbare energie er wordt opgewekt in Nederland.

Op Energieopwek.nl zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. De forse toename van 7 % in het eerste halfjaar zorgde ervoor dat met name de gascentrales in Nederland minder hard hoefden te draaien. Dat bespaarde één miljard kubieke meter aardgas, zo’n 5 procent van het totale gasverbruik.

Recordscores in elke kalendermaand

De groei van is een forse stap op weg naar het doel in 2030 als 75 % van de stroom moet komen uit hernieuwbare bronnen komen. In het eerste halfjaar van 2022 scoorde elke kalendermaand ruim hoger dan dezelfde maand in 2021. In april kwam zelfs een recordhoeveelheid van de stroom (48,6 %) uit een hernieuwbare bron. Zon uit zonnepanelen is relatief de grootste leverancier, gevolgd door windenergie uit turbines op land, biomassa en windenergie op zee. Waterkracht voltooit het rijtje hernieuwbare bronnen. De maand juni toonde een nieuwe mijlpaal voor zonnepanelen in Nederland: samen leverden zij liefst een kwart (25,4 procent) van alle geproduceerde elektriciteit.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent. Door elektrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel elektriciteit groeien. Het PBL berekent dat dit in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik. Daarvan is dan 75 procent hernieuwbaar. In die berekening zit nog niet de aangekondigde extra 10 GW wind op zee.

Energieopwek.nl

Op Energieopwek.nl zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.