Omslag_EW05 600
20 maart 2023

Niet alle bedrijven hebben voor 1 april een CO-certificaat

gasinstallaties

De capaciteit bij certificerende instellingen (CI’s) is onvoldoende om alle installatiebedrijven die hun zaken inhoudelijk voor elkaar hebben, ook daadwerkelijk vóór 1 april te certificeren. Techniek Nederland heeft samen met de vereniging Bouw- en woningtoezicht voorwaarden opgesteld om in de periode 1 april - 1 juli tóch door te kunnen werken. 

Veel bedrijven hebben hun CO-certificaat inmiddels ontvangen en zijn klaar voor de volledige invoering van de Koolmonoxidewet (of “Gasketelwet") op 1 april. Een grote groep installatiebedrijven die wél alles op orde heeft, zit echter nog te wachten tot de certificerende instellingen hun bedrijf kunnen auditen. Dat kan een groot probleem opleveren als consumenten na 1 april alleen nog gecertificeerde bedrijven aan hun gasinstallaties mogen laten werken en monteurs naar huis worden gestuurd.

Onvoldoende capaciteit bij certificerende instellingen

Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra vindt dat deze groep bedrijven die de dupe is van deze ondercapaciteit haar werk aan gasinstallaties na 1 april tóch zou moeten mogen uitvoeren. Het ligt volgens hem niet aan de ondernemers dat ze niet kunnen voldoen aan de certificeringsplicht. ‘Er is simpelweg onvoldoende capaciteit bij de certificerende instellingen (CI’s) om alle bedrijven op tijd te certificeren. Dat geldt zowel voor de route via standaardcertificering als voor certificering via CO-keur. De overheid heeft pas in november groen licht gegeven aan de CI’s om aan de slag te gaan. In een paar maanden tijd moesten de CI’s dus duizenden bedrijven certificeren. Dat is onmogelijk gebleken.’

Aanvaardbare oplossing

Bedrijven die nog niet over een CO-certificaat beschikken maar wél hun monteurs hebben laten bijscholen, hebben geïnvesteerd in meetapparatuur en een opdracht voor certificering hebben gegeven, moeten volgens Terpstra gewoon aan de slag kunnen blijven. ’Het zou onterecht zijn, en ook onverantwoord voor de samenleving, als deze groep bedrijven na 1 april hun werk aan cv-ketels, geisers en gashaarden niet meer mogen doen.’ 

Doorwerken zonder formele certificering

Deze week is Techniek Nederland in gesprek gegaan met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. De vereniging is het met brancheorganisatie eens dat iedereen er bij gebaat is dat bedrijven die nu nog op wachtlijsten van certificerende instellingen (CI’s) staan, hun gastechnisch installatiewerk onder voorwaarden moeten kunnen blijven uitvoeren. Samen hebben zij voorwaarden opgesteld waaronder ondernemers hun werkzaamheden in de periode 1 april – 1 juli kunnen voortzetten zonder formele certificering.

Voorwaarden

Bij de ondernemers die in de laatste fase van certificering zijn, zal worden geadviseerd geen handhaving toe te passen als: 

  • er een offerte is opgevraagd en opdracht gegeven is aan een CI voor certificering; of een overeenkomst is afgesloten met dienstverlener CO-keur (die voor de opdrachtverlening aan de CI gemachtigd is);
  • de monteurs beschikken over een bewijs van VakmanschapCO en legitimatie;
  • de monteurs gekalibreerde meetapparatuur gebruiken;
  • er wordt gewerkt volgens een ingevuld kwaliteitshandboek.

De komende periode blijft Techniek Nederland in overleg blijven met de CI’s om te monitoren of de wachtlijsten de komende maanden daadwerkelijk worden weggewerkt. Mocht het in de aanloop naar 1 juli nodig blijken, dan zoekt de brancheorganisatie naar nieuwe passende oplossingen met betrokken partijen.

CO-campagne voor consumenten in volle gang

De publiekscampagne over het vanaf april verplichte CO-vrij keurmerk is in volle gang. Daardoor weten steeds meer consumenten dat na 1 april alleen gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties. De campagne begon online, maar wordt deze maand intensiever gevoerd en over meer kanalen. Zo verschijnen er advertenties in huis-aan-huisbladen, zijn er radiospots te horen en hangen er posters in abri’s. Op deze manier worden steeds meer consumenten gewezen op het feit dat vanaf april alleen maar CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. In de campagne wordt ook het straks verplichte CO-vrij keurmerk getoond en worden consumenten gewezen op de publiekswebsite CO-wijzer.nl. Via deze site kunnen ze ook naar het register gasverbrandingsinstallatie, om te kijken welke installateurs over het keurmerk beschikken.

(Dit bericht is geactualiseerd op 23 maart, 13.09 uur)