EW06 Omslag 600
1 november 2022

Kleintje IR-panelen handige hulp in moderne woningbouw

infrarood badkamer isso kleintje

Elektrische stralingsverwarming is in opkomst. Soms wordt deze verwarming ingezet als alternatief voor centrale verwarming met watergevoede systemen, zoals radiatoren en vloerverwarming. Het nieuwe Kleintje Infraroodpanelen biedt de vakman actuele kennis over de toepassing van infraroodpanelen en elektrische stralingsverwarming.

In de moderne woningbouw is all-electric steeds vaker het uitgangspunt. Om die reden kijkt men steeds kritischer naar het klimaatsysteem en overweegt de ontwerper om weinig gebruikte ruimtes niet meer op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten. In dat geval kiest hij of zij voor lokale verwarming en niet zelden zijn dit elektrische infraroodpanelen. Het nieuwe ‘ISSO Kleintje Infraroodpanelen, elektrische stralingsverwarming’, zoals de publicatie voluit heet, vult voor installateurs een kennisbehoefte die hierdoor ontstaat.

Richtlijnen, dimensionering en wettelijke eisen

Er is behoefte aan goede richtlijnen voor toepassing, het benodigde vermogen en hoe dit vermogen over de ruimte(n) te verdelen. Met het Kleintje helpt Isso de markt bij het maken van dergelijke keuzes en geeft het installateurs handvatten voor het kiezen van de juiste plek en het installeren van de IR-panelen. Aan bod in deze publicatie komen onderwerpen als goed dimensioneren, de optimale regeling, de comfortbeleving van elektrische infraroodverwarming en vooral hoe en wanneer je deze toepast. De wettelijke eisen die gelden voor verwarming met IR-panelen worden ook besproken. Ook de randvoorwaarden bij de installatie van IR-panelen, zoals een goede kierdichting en na-isolatie bij renovatietoepassingen, komen aan de orde.

Voor- en nadelen IR-verwarming

IR-verwarming levert veel voordelen op. Dit zijn bijvoorbeeld lage aanschaf- en installatiekosten, weinig ruimtebeslag, nagenoeg geen onderhoud, snelle responstijd en vrijwel geen systeemverliezen. Nadelen zijn er ook, bijvoorbeeld de potentieel hogere energielasten en de toenemende druk op het elektriciteitsnet door een hogere piekbelasting.

Kleintje Infraroodpanelen bestellen

Het ISSO Kleintje Infraroodpanelen behandelt de toepassing van elektrische IR-panelen in woningen, kantoren en vergelijkbare situaties. De kennis is niet bedoeld voor industriële toepassingen. Ook hoge temperatuurstralers, zoals terrasverwarmers, vallen buiten de scope van deze uitgave. Het Kleintje is beschikbaar via https://open.isso.nl.