Omslag_EW05 600
8 april 2022

Nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek aantrekkelijk voor jong en oud

hand cao

Met uitzondering van de Koninklijke Metaalunie hebben werkgevers en werknemers afgelopen nacht overeenstemming bereikt voor de nieuwe cao’s in de sector Metaal & Techniek. De cao's hebben een looptijd van 30 maanden (tot 1 april 2024). Onderdeel van het afsprakenpakket zijn een loonsverhoging voor alle medewerkers, een extra 5 % voor jongeren en een zware beroepenregeling voor oudere werknemers.

De vorige cao Metaal & Techniek liep op 1 oktober 2021 af. De cao is met bijna 320.000 werknemers en bijna 28.000 werkgevers een van de grootste cao’s in de marktsector en bestrijkt technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid.

Loonstijgingen

De lonen stijgen per 1 juli 2022 met 42,50 euro, per 1 september met 2,75%, per 1 maart 2023 met 3,25% en per 1 januari 2024 met 0,6%. Op 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro. Volgens Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek geeft de lange looptijd rust en duidelijkheid. ‘Dat is goed voor werkgevers én werknemers.

Verbetering voor jongeren

Het belang van de metaal- en technieksector in de samenleving neemt snel toe. Daardoor groeit de vraag naar jonge technische vakmensen. De onder de cao vallende sectoren zitten te springen om jong technisch talent. In de cao’s hebben werkgevers en vakbonden daarom afgesproken dat jongeren tot 21 jaar per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging krijgen, zodat zij in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen, onder andere door de loonsverhoging van 42,50 euro. Verder gaat een werkgroep nieuwe jeugdschalen opstellen.

Ook verbetering voor ouderen

De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers. Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro kunnen hieraan vanaf 1 januari 2023 deelnemen. Zij krijgen de mogelijkheid maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand. Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25%. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken om het Generatiepact voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Bekrachtiging

De onderhandelingsresultaten worden definitief van kracht na akkoord van de vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie en van de afzonderlijke werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal & Techniek (Techniek Nederland, FOCWA, RAI CarrosserieNL, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Nederlandse Vereniging Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Federatie Goud en Zilver). Koninklijke Metaalunie is niet akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat, maar mag tot uiterlijk 15 april nog wel aansluiten.