EW07 omslag 600
21 juli 2021

Nieuwe eisen voor rookdoorgang brand- en rookkleppen

brandklep-ventilair.JPGCR60 Brandklep met motor 230 volt (foto Ventilair)

Per 1 juli 2021 gelden in het Bouwbesluit nieuwe eisen voor de weerstand tegen rookdoorgang (WRD). De nieuwe brandveiligheidsvoorschriften hebben tot doel veilig vluchten te garanderen en slachtoffers (gewonden en doden) te voorkomen.

De eisen die tot dusver stonden in het Bouwbesluit 2012, gaven onvoldoende bescherming tegen de verspreiding van (koude) rook. Volgens de nieuwe eisen moeten alle componenten in een brand- en/of rookscheiding snel kunnen reageren om koude rook tegen te houden en lekdicht te zijn bij hogere, bij brand optredende, drukverschillen.

Rookdoorlatendheidseisen

Deze nieuwe eisen zijn opgenomen in een recente wijziging van het Bouwbesluit 2012, afdeling 2.11- verdere beperking van uitbreiding van brand (WBDBO) en beperking van verspreiding van rook (WRD). Voor nieuwbouw worden, naast de WBDBO-eisen, ook maximale rookdoorlatendheidseisen gesteld aan scheidingen en luchtkanalen die daar doorheen voeren.

Brand- en rookkleppen

Wanneer een brand- en/of rookwerende scheiding wordt gepasseerd door een luchtkanaal met brand- en/of rookkleppen gelden de prestatie-eisen van de nieuwe NEN 6075:2020. Brand- en rookkleppen die alleen thermisch reageren (bijvoorbeeld met smeltlood) voldoen niet langer. Deze dienen ook te reageren op (koude) rook, aangestuurd door een rookmelder of rookmelding.

Meer informatie: Bouwbesluit 2012 op rijksoverheid.bouwbesluit.com en Whitepaper BBL en NEN 6075 van de Vereniging BBN