EW06 Omslag 600
16 mei 2024

Nieuwe kabinet geeft terecht prioriteit aan netcongestie

netcongestie

‘Het is positief dat het nieuwe kabinet inzet op het uitvoeren van bestaande plannen.’ Dat stelt Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland in een eerste reactie op het vannacht gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. ‘We moeten met opgestroopte mouwen aan de slag.’

De directeur Beleid en Energietransitie ziet dat de coalitiepartijen in het hoofdlijnenakkoord de nadruk leggen op de uitvoering van bestaande klimaatdoelen en het versneld oplossen van netcongestie. ‘Dat is belangrijk, want energie-infrastructuur is de basis voor woningbouw, economische groei en een onafhankelijke energievoorziening.’ Volgens Oskam sluit het aan op de oproep begin dit jaar van de Maatschappelijke Alliantie. Het is volgens hem ook goed dat er een coördinerend minister van Ruimtelijke Ordening wordt aangewezen. ‘Energie is een integraal onderdeel van ruimtelijke inpassing en energieplanologie verdient daarom prioriteit voor deze bewindspersoon.’

Regie is hard nodig

Volgens Netbeheer Nederland is de regie op de netcongestie die het toekomstige kabinet zegt na te streven hard nodig. ‘Alleen met langjarige duidelijkheid weten onze netbeheerders waar ze op moeten inzetten en kunnen ze meters maken in het versnellen van de uitvoering’, zegt Oskam die wel de kanttekening maakt dat de vraag naar energie-transportcapaciteit nog altijd sneller groeit dan dat netbeheerders kunnen bijbouwen. ‘Dat houdt in dat we de komende jaren nog met netcongestie te maken hebben.’

Salderingsregeling

In het hoofdlijnenakkoord staat ook beschreven dat de salderingsregeling in 2027 wordt afgeschaft. Positief, aldus Hans Peter Oskam: ‘Dit draagt bij aan het verminderen van netcongestie. Maar ook het inzetten op het beter benutten van het net blijft een van de speerpunten komende jaren.’

Groene waterstof en batterijen

De netbeheerders willen het nieuwe kabinet wel waarschuwen voor de voorgestelde bezuinigingen op groene waterstof en de ontwikkeling van batterijen. ‘De integrale benadering van ons energiesysteem is belangrijk, zodat de vraag en het aanbod over verschillende energiedragers kan worden verdeeld, hierin kan groene waterstof een belangrijke rol spelen. Batterijen zijn daarbij een wezenlijk onderdeel van het nieuwe energiesysteem’, aldus Oskam.

Lees ook: