Omslag_EW05 600
28 juli 2022

Nieuwe norm gebouwriolering borgt betere afvoer hemelwater

Wijziging NEN 3215

UV04331

Afvoer van hemelwater is een belangrijk onderwerp, zeker nu we steeds vaker te maken krijgen met forse regenval. De gewijzigde norm NEN 3215 gaat zorgen voor een nog betere afvoer van zowel hemelwater als huishoudelijk afvalwater.

In NEN 3215 zijn bepalingsmethoden opgenomen met betrekking tot drie afvoersystemen:

  1. gebouwriolering voor huishoudelijk afvalwater, werkend volgens het vrijvervalsysteem met primaire soventstandleidingen in hoogbouw voor huishoudelijk afvalwater;
  2. het systeem van overlaatstroming voor de afvoer van hemelwater van gebouwen; en
  3. het UV-systeem voor afvoer van hemelwater van gebouwen; buitenriolering binnen de perceelgrens voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater, werkend volgens het vrijvervalsysteem.

Verduidelijkingen

Omdat het belangrijk is dat de norm eenduidig is en blijft, heeft de betrokken normsubcommissie een aantal passages tekstueel verduidelijkt en geactualiseerd. De bestaande norm uit 2018 is daarvoor op een paar punten gewijzigd. De belangrijkste zijn:

  • In 4.1.11 is de uitzonderingsregel komen te vervallen voor grondgebonden woningen die zijn aangesloten op de buitenriolering voor uitsluitend de afvoer van hemelwater. Ook in die situatie moet nu verplicht een ontlastvoorziening worden toegepast.
  • Er is een definitie toegevoegd voor een afzonderlijk functionerend UV-systeem.
  • De voorwaarde direct onder 4.1 is hoofdtekst geworden in plaats van een informatieve opmerking, zodat deze juridisch afdwingbaar is. De voorwaarde verwijst niet meer naar hoofdstuk 7.
  • In 4.2.2.1 is voor het leidingbeloop van standleidingen een eis opgenomen voor de hoogteligging van de bovenkant van het waterslot van een stankafsluiter van lozingstoestellen (anders dan closets).