EW06 Omslag 600
1 december 2022

Nieuwe normen nopen tot aanpassing handboek Zonne-energie

handboek zonne-energie cover2

Isso publiceert vandaag het nieuwe Handboek Zonne-energie. Ontwikkelingen in de markt rondom de erkenningsregeling Zonnestroom, tekstwijzigingen in het Bouwbesluit, maar ook aanpassingen in NEN 1010 en NEN 7250 maakten een herziening noodzakelijk.

De aangepaste inhoud van het handboek behandelt drie onderliggende disciplines: zonnestroom (PV), zonnewarmte (zonthermisch) en bouwkundige integratie. Daarmee is het handboek interessant voor professionals; van ontwerpers tot inspecteurs en van installateurs tot energieadviseurs. De drie hoofdonderwerpen in het handboek sluiten nu naadloos aan bij dezelfde disciplines die ook in de nieuwe NEN 1010 (Elektrotechnische installaties voor laagspanning) en NEN 7250 (Zonne-energiesystemen, Integratie in daken en gevels – bouwkundige aspecten) worden behandeld. Verder is de kennis in het Handboek Zonne-energie afgestemd op de teksten in het nieuwe bouwbesluit, de nieuwe erkenningsregeling Zonnestroom van InstallQ en de nieuwe eisen van verzekeraars.

Van energieopslag tot koelen met zonnewarmte

De teksten in het nieuwe handboek zijn in lijn gebracht met de normen en regelgeving. Zo bevat de vernieuwde NEN 1010 op gebieden als gelijkstroom en decentrale opwekking belangrijke informatie waarop het handboek nu ook inspeelt. Tegelijk hebben de samenstellers veel aandacht geschonken aan nieuwe technieken en toepassingsvormen van zonne-energie. Ook bevat het handboek basisinformatie over smart grids en opslag van energie. Ook worden praktische zaken als het plaatsen van de omvormer, het aansluiten op de AC-installatie en het verzorgen van een bliksembeveiliging behandeld, alsmede het ontwerp van een zonnewarmte-installatie of koelen met zonnewarmte.

Ook voor ontwerpers en ontwikkelaars

Het handboek kan voor ontwerpers en ontwikkelaars ook een belangrijke inspiratiebron zijn. Zo komen er in de bijlage voorbeelden voorbij van zogeheten ‘building integrated pv’ en systemen waarbij panelen (PVT) zowel voor elektriciteit als warmte worden gebruikt. Zo is bijvoorbeeld ook de toepassing van semi-transparante pv-panelen als afdekking van een veld met fruitstruiken of een parkeerplaats te zien. Nu zijn dit nog maatwerkoplossingen, maar gezien de snelheid van ontwikkelingen in dit segment zal dit steeds vaker de standaard worden.