Omslag_EW05 600
3 augustus 2022

Nieuwe toolboxflyers om veilig te werken met gas en elektriciteit

veilig-hoofdplaatje.JPG

Onlangs publiceerde BEI VIAG op haar website twee nieuwe flyers om E- en W-monteurs specifiek te wijzen op het dragen van PBM’s bij het werken aan elektriciteitsnetten en op de risico’s van accu gereedschap bij werkzaamheden aan de gasleiding.

De website www.beiviag.nl is een initiatief van Netbeheer Nederland en de inhoud komt tot stand gekomen met medewerking van werkgroepen van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en alle Netbeheerders in Nederland.

elektriciteitsnetten1

Elektriciteit: nut en noodzaak van dragen PBM’s

Helaas komt het regelmatig voor dat werknemers bij het werken aan elektriciteitsnetten de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) niet dragen. Het gevolg is dat ze onnodig letsel oplopen als er een incident plaatsvindt. De flyer 'Nut en noodzaak van dragen PBM's' bespreekt twee incidenten. Bij de eerste droeg een monteur wel PBM’s, bij de tweede niet. Bij beide incidenten was sprake van vlambogen. De voorbeelden zijn gebaseerd op de praktijk. In de flyer wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het aspect onvoldoende risicobesef.

accugereedschap2

Gas: gevaren van het gebruik van accu gereedschap

De flyer 'Gevaren van het gebruik accu gereedschap' bespreekt de gevaren van het gebruik van accu gereedschap bij werkzaamheden aan gasleidingen. De praktijk leert dat het gebruik hiervan afgelopen jaren bij meerdere incidenten tot gasbranden heeft geleid. Duidelijk wordt dat accu gereedschap alleen gebruikt moet worden wanneer je zeker weet dat er geen vrije gasuitstroom plaats kan vinden. Onder de juiste omstandigheden (onder andere de windrichting) kan gasuitstroom op meer dan één meter afstand ontsteken door een vonk.