EW04 Omslag 600
5 maart 2024

NIS2-Quickscan helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwet

DTC---NIS2

Het wordt steeds belangrijker dat bedrijven werken aan hun digitale weerbaarheid. Met de onlangs gelanceerde NIS2-Quickscan biedt de Rijksoverheid bedrijven en organisaties een hulpmiddel hoe zij zich kunnen voorbereiden op de komst van de nieuwe Europese NIS2-richtlijn die in oktober van kracht zal worden.

De Network and Information Security directive, of NIS2-richtlijn, is de opvolger van de NIS-richtlijn uit 2016. Deze is vastgesteld door de Europese Unie en bedoeld om de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. De NIS2 vergroot de reikwijdte van de eerste richtlijn door meer sectoren te omvatten. Daarnaast stelt de richtlijn strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten voor incidenten.

Tref voorbereidingen

De NIS2 wordt momenteel naar Nederlandse wetgeving vertaald. De richtlijn is van toepassing op organisaties die gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij of de economie. De maatregelen die organisaties moeten treffen, vergen tijd en aandacht. Daarom adviseert de Rijksoverheid organisaties om niet af te wachten totdat er wetgeving is, maar nu alvast voorbereidingen te treffen.

Inzicht en maatregelen

De NIS2-Quickscan is met name bedoeld voor IT- en cybersecurity-specialisten en -verantwoordelijken binnen organisaties. Het beantwoorden van 40 ja/nee-vragen maakt hen bewust van de status van de digitale weerbaarheid van hun organisatie. In de Quickscan worden daarnaast per thema technische of organisatorische maatregelen voorgesteld die kunnen bijdragen aan de digitale weerbaarheid van organisaties en aan de voorbereiding op de NIS2.

Start direct met de NIS2-Quickscan

Webinar NIS2

Wat is de NIS2?

De NIS2 (Network and Information Security directive) is een Europese richtlijn gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid en het beperken van de gevolgen van cyberincidenten in de EU. De NIS2-richtlijn wordt momenteel onder coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de vakdepartementen omgezet naar Nederlandse wetgeving. Wil je meer weten over NIS2 kijk dan hier het webinar terug dat het ministerie van EZK in september 2023 organiseerde.