EW07 omslag 600
1 november 2022

Nomineer beste leerbedrijf en beste praktijkopleider

Beste leerbedrijf en praktijkopleider visual

Leerbedrijven zijn onmisbaar voor de stages van mbo-studenten, de toekomstige vakmensen die Nederland nodig heeft. Om hiervoor aandacht te vragen kiest Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) jaarlijks het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider. Voordrachten kunnen worden ingediend tot 16 november.

In Nederland zijn 250.000 erkende leerbedrijven die dagelijks praktijkopleiders inzetten om de vakmensen van de toekomst op te leiden in hun bedrijf. De praktijkervaring die mbo-studenten, om- en bijscholers en leerlingen van het vmbo en vso/pro daar opdoen is van belang voor hun verdere loopbaan. De jaarlijkse verkiezing voor beste leerbedrijf en beste praktijkopleider is een blijk van waardering richting de leerbedrijven en hun praktijkopleiders. Genomineerde bedrijven en winnaars kunnen zich hiermee onderscheiden als goed werkgever.

Krappe arbeidsmarkt

De student doet binnen het leerbedrijf diens eerste werkervaring op onder begeleiding van de praktijkopleider. Voor het leerbedrijf zelf zit er ook zeker een voordeel in. Studenten hebben actuele kennis en een frisse blik. Bovendien werken ze direct mee op de projecten. ‘Dat is zeer waardevol in deze tijd van arbeidsmarktkrapte’, zegt directievoorzitter van SBB, Hannie Vlug. ‘Mbo-studenten lopen daar hun verplichte stage, kunnen er waardevolle ervaring opdoen en meestal blijft een groot deel van de studenten werken bij het leerbedrijf. Twee vliegen in één klap!’

Per sector één landelijke favoriet

Bedrijven kunnen worden voorgedragen uit alle negen sectoren. Voor elke sector kiest een jury uit alle voordrachten de tien beste leerbedrijven en praktijkopleiders. Vervolgens wordt vanuit SBB voor iedere sector de landelijke favoriet gekozen. Tijdens het mbo Ambassadeursgala, medio mei 2023, kiest het publiek uit de negen sectoraal winnende leerbedrijven en praktijkopleiders de publiekswinnaars.