EW04 Omslag 600
15 februari 2023

Norm over rookmelders voor woonfuncties herzien

rookmelder.JPG

Het Bouwbesluit wijst NEN 2555 aan voor het correct toepassen van rookmelders in woonfuncties voor nieuwbouwhuizen. Sinds 1 juli 2022 geldt deze aanwijzing voor iedere woning in Nederland. NEN 2555 is daarom geactualiseerd.

De herziening is tot stand gekomen door een samenwerking tussen NEN en Federatie Veilig Nederland. De belangrijkste wijzigingen in NEN 2555 NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties’ zijn:

  • Verbreding van de eisen naar bestaande bouw;
  • meer nadruk op het koppelen van rookmelders in lijn met onderzoek en aanbevelingen van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV);
  • verwijzing naar aanvullende vormen van alarmering gericht op onder meer doven en slechthorenden in lijn met onderzoek en aanbevelingen van TNO;
  • vereenvoudiging en verduidelijking van de projectie-eisen met het oog op begrijpelijkheid en gebruik van de norm;
  • toevoeging van veiligheidsaspecten; toevoeging van onderhoud, testen en levensduur.