EW04 Omslag 600
26 juli 2022

Norm voor bestaande gasinstallaties ter commentaar gepubliceerd

NEN 8078

UV01285

NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – Prestatie-eisen – Bestaande bouw is ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 oktober 2022 commentaar indienen.

De norm geeft eisen en bepalingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas, in bestaande bouwsituaties, met een werkdruk tot en met 500 mbar. Het Bouwbesluit 2012 verwijst naar deze norm.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (NEN 8078+A1:2018) zijn:

  • De verwijzingen zijn geactualiseerd.
  • Er zijn aanpassingen gedaan in de bepaling van de gasdichtheid.
  • Tabel A.1 is verwijderd.
  • Figuur 2 voor propaan en butaan in nieuwbouw is toegevoegd.

Commentaar indienen en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 15 oktober 2022 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen.