EW04 Omslag 600
31 maart 2023

NPR 7028 aangepast

gasmeter

De praktijkrichtlijn voor gasmeters die worden geleverd aan Nederlandse gasnetbeheerders met kleinverbruiksaansluitingen is aangepast. De aanpassingen vergroten de leesbaarheid. De herziening van de NPR 7028 is beschikbaar in zowel het Nederlands als in het Engels.

De NPR 7028 - Gasmeters, wartelmoeren en puntstukken – Afmetingen geeft richtlijnen ten aanzien van afmetingen en aansluitingen van gasmeters voor kleinverbruik. Dit zijn tweepijpsgasmeters met een capaciteit tot en met 40 m3/h (G1,6-G25).

Nieuw in de Richtlijn

Nieuw in deze uitgave (2022) is een verwijzing naar NEN-ISO 2768-1, Algemene toleranties – Deel 1: Toleranties voor lineaire en hoekmaten zonder afzonderlijke tolerantieaanduidingen. Verder zijn de figuren voor de gasaansluiting, de schroefdraad en het puntstuk verbeterd en is een nieuw detailaanzicht opgenomen van de afschuining van het puntstuk. Ook is de tekst verduidelijkt met onder meer opmerkingen over wat een ononderbroken afdichtend oppervlak is en wat bewerkingssporen van het gereedschap zijn.

Engelse versie voorkomt misverstanden met buitenlandse leveranciers

De aanpassingen zijn aangedragen door de netbeheerders binnen de normcommissie 301 066 'Debiet en hoeveelheidsmeting'. NPR 7028:2022 vervangt NPR 7028:2019. De praktijkrichtlijn is op verzoek van de netbeheerders ook beschikbaar in het Engels. De reden hiervoor is dat de hartafstand en de schroefdraad afwijken van de Europese normen. Door deze uitzondering is er in de praktijk regelmatig discussie met buitenlandse meterleveranciers waarmee de communicatie in het Engels verloopt. Met een NPR in het Engels in de hand wordt het aantal misverstanden verminderd.