EW04 Omslag 600
26 oktober 2020

1 op 7 onderzochte woningen voldoet niet aan WHO norm fijnstof

Aanscherping bouwbesluit nieuwbouw en maatregelen bestaande bouw gewenst

ventilatie-UV04206

In veel Nederlandse woningen is de luchtkwaliteit in de avonduren slecht door fijnstof dat vrijkomt tijdens het bakken en braden, bij het branden van kaarsen en door fijnstof dat van buiten komt. In 15 % van de onderzochte woningen wordt volgens TNO niet voldaan aan de WHO-norm fijnstof. Het instituut pleit daarom voor een aanscherping van het Bouwbesluit.

Het onderzoek werd uitgevoerd door TNO dat samen met het Inhome Air Quality Consortium een jaar lang de luchtkwaliteit heeft gemeten in ruim 100 Nederlandse woningen. Eerder onderzoek in de proefkeukens van TNO, leverde al vergelijkbare resultaten op. De onderzoekers concluderen dat in ongeveer één op de zeven woningen de luchtkwaliteit binnen niet voldoet aan de door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen jaargemiddelde PM2.5 fijnstof advieswaarde (10 µg/m3 voor deeltjes kleiner dan 2,5 µm).

Meenemen in installatieontwerp

In nieuwe, luchtdichte, woningen is er door de luchtdichte bouw een hogere kans op blootstelling aan fijnstof. Tegelijkertijd is het hier lastig om achteraf goede kookafzuiging aan te brengen omdat niet alleen voldoende luchtafvoer maar ook voldoende luchttoevoer moet worden aangebracht. Het is daarom beter om het mee te nemen bij het installatie- en het bouwkundig ontwerp.

Aanpassing bouwbesluit

De onderzoekers raden aan om bestaande bouwregelgeving te herzien en aanvullende eisen te stellen. Volgens hen zouden in de keuken toe- én afvoervoorzieningen met een capaciteit van minimaal 300 m3/uur aanwezig moeten zijn, waarop bewoners eenvoudig een afzuigkap kunnen aansluiten. Dit is viermaal de minimum capaciteit die het huidige bouwbesluit voorschrijft.

Ventilatie met wtw

Uit simulaties volgt dat met effectieve kookafzuiging in combinatie met ventilatie met warmteterugwinning uitgerust met speciale luchtfilters (filterklasse F7), de fijnstof blootstelling in een luchtdichte woning met bijna de helft kan worden verminderd. Voor zeer luchtdichte woningen zou het zelfs met bijna 60% kunnen worden gereduceerd.