Omslag_EW05 600
10 december 2020

1,5 miljoen laadpalen voor 2030

1 miljard euro extra omzet bij installatie laadpalen

laadpalen.JPG

In 2030 zijn naar schatting 1,7 miljoen laadpalen nodig. Voor installateurs kan dit veel extra werk en meer dan een miljard euro extra omzet betekenen. Dat schrijft ABN AMRO deze week op haar site. De vraag is of de installatiebranche de capaciteit heeft om aan alle wensen te voldoen.

In de komende tien jaar verwacht de rijksoverheid een sterke toename in het aantal elektrische auto’s en daarmee het aantal laadpalen. Om in 2030 de plaatsing van minstens 1,7 miljoen laadpalen te realiseren moet het tempo van de uitrol flink omhoog.

Van 200.000 naar 1,7 miljoen laadpalen

In de afgelopen tien jaar zijn reeds 200.000 laadpalen geïnstalleerd. Om in 2030 uit te komen op het gewenste aantal palen van 1,7 miljoen moeten installateurs tot en met 2025 jaarlijks 77.000 laadpalen installeren. Tussen 2026 en 2030 moet dit aantal zelfs stijgen naar 200.000 op jaarbasis.

Drukte voor installateurs

Dat betekent een enorme drukte voor installateurs die ook al de hoofdrol moeten spelen om een andere rijksoverheidsambitie te realiseren: het verduurzamen van woningen, kantoren en andere gebouwen. En dit alles komt bovenop de reguliere installatiewerkzaamheden van installateurs bij nieuwbouw, verbouw en reparaties van woningen en andere gebouwen.

Personeelstekort

Aangezien de installatiebranche al jaren kampt met een groot personeelstekort is het de vraag of zij kan voldoen die stijgende vraag. ABN AMRO denkt dat de capaciteit van de installatiebranche wellicht nog ‘autonoom’ omhoog kan door de productiviteit op te voeren door middel van verdere product- en procesinnovaties en standaardisering van producten. Toch is de noodzaak dat veel meer leerlingen starten met een opleiding installatietechniek urgent, gaf Doekle Terpstra in het Radio 1 journaal als reactie op het rapport. ‘Het Algemeen vormend onderwijs wordt– onterecht - bij heel veel ouders en dus hun kinderen, gezien als dé opstap naar een betere toekomst. Terwijl dit soort onderwijs jonge mensen opleidt voor banen die er straks helemaal niet meer zijn’, zo zei Terpstra die ouders opriep hun kinderen te stimuleren te kiezen voor een technische opleiding.

Omzetgroei voor de installateur

De installatie van laadpalen is de komende tien jaar een sterke groeimarkt en zorgt voor omzetgroei voor de installatiebranche. De kosten voor installatie van laadpalen op privéterreinen liggen tussen de 300 en 2.000 euro, afhankelijk van onder andere de afstand tussen het huis en het laadpunt. De installatiekosten van laadpalen op publieke en semi-publieke locaties zijn hoger als gevolg van de eerder aangegeven complexiteit; minimaal 1.000 euro, oplopend tot miljoenen euro’s voor zeer grote projecten. Bij voldoende capaciteit betekent dit meer dan een miljard euro additionele omzet voor installateurs in de komende tien jaar. Daarbij is uitgegaan van de conservatieve aanname dat de installatiekosten 300 euro bedragen voor privélocaties en 1.000 euro voor semi-publieke en publieke locaties. In werkelijkheid valt de omzet waarschijnlijk hoger uit. De jaaromzet bij de installatie van laadpalen stijgt van rond de 24 miljoen euro in 2019 naar ruim 143 miljoen euro vanaf 2025, mits de installatiebranche in staat is haar capaciteit te vergroten.