Omslag_EW05 600
28 oktober 2020

19 gemeenten krijgen 100 miljoen euro voor aardgasvrije wijken

aardgasvrij-twan van der veer

Negentien gemeenten hebben geld gekregen om een dorp, wijk of buurt aardgasvrij of ‘aardgasvrij-ready’ te maken. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trok in totaal een bedrag van 100 miljoen euro uit voor de tweede ronde van 'proeftuinen aardgasvrij'.

71 gemeenten hadden een voorstel ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de minister. Ollongren stelt vast dat de kwaliteit van de voorstellen getuigt van enthousiasme en inventiviteit bij gemeenten en alle betrokkenen om met de aardgasvrij-opgave aan de slag te gaan. ‘Ik zie dat er al veel geleerd is van de eerste 27 proeftuinen.’

Tweede ronde

Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra noemt het belangrijk dat de tweede ronde van proeftuinen van start gaat. ‘Met expertise van installateurs en technisch dienstverleners kunnen we resultaat boeken. Cruciaal is dat we zorgen voor draagvlak bij bewoners. Dat vergt inzet van alle betrokken partijen.’

Klimaatadaptatie en circulair bouwen

De 19 nieuwe proeftuinen zorgen niet alleen voor meer volume, maar ook voor meer variatie. Er zijn verschillende warmtetechnieken, de bewoners doen op verschillende manieren mee en de projecten vinden plaats in verschillende soorten wijken en woningen. De keus is ook op bepaalde proeftuinen gevallen omdat de verbinding wordt gemaakt met bijvoorbeeld klimaatadaptatie en circulair bouwen. Doordat er meer proeftuinen komen, wordt het mogelijk om beter in kaart te brengen waar het best kan worden begonnen en welke aanpak werkt in welke situatie.

Programma Aardgasvrije wijken

In oktober 2018 zijn de eerste proeftuinen gestart in 27 gemeenten. De proeftuinen zijn onderdeel van het Programma aardgasvrije wijken (PAW). In het PAW werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het PAW is bedoeld om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave. Daardoor wordt het mogelijk om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het PAW draagt bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen tot en met 2030. Met deze tweede ronde komt het aantal proeftuinen in totaal op 46. Die omvatten in totaal circa 35.000 woningen en andere gebouwen. In 2021 volgt een derde ronde proeftuinen. De evaluatie van deze tweede ronde zal daarvoor de basis zijn. In de derde ronde zal meer nadruk liggen op stapsgewijze oplossingen die veel CO2 kunnen besparen. Uiteindelijk moeten binnen het PAW zo’n 50.000 woningen en andere gebouwen duurzaam worden gemaakt.