Omslag_EW05 600
23 februari 2021

19 % van Nederlanders vindt installateur deskundig op klimaatgebied

Nationale Monitor Energietransitie 2021

rapportage feenstra-web2

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de opwarming van de aarde. 72% vindt dat de overheid met richtlijnen moet komen, maar ruim een kwart van de Nederlanders vindt dat geen enkele politieke partij een goede klimaatagenda heeft. Als het op concrete klimaatmaatregelen gaat, vinden Nederlanders de energiebedrijven en installatiebedrijven met resp 28 en 19 % het meest deskundig.

De cijfers komen uit de Nationale Monitor Energietransitie 2021. Het representatieve onderzoek onder 1026 mensen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar werd uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2, in opdracht van installatiebedrijf Feenstra.

Isoleren, zon en wind

Nederlanders verwachten dat isoleren (74%), zonnepanelen (70%) en windmolens (63%) belangrijker worden in de energietransitie. Van het belang van de warmtepomp en stadswarmte is men minder overtuigd. Opvallend: vijf op de zes Nederlanders is positief over zonneweides en windmolenparken.

Tweede Kamerverkiezingen

Volgens Feenstra-directeur Adriaan Pietersma laat het onderzoek nadrukkelijk zien dat klimaatverandering en energietransitie onderwerpen zijn die léven onder de Nederlanders. ‘Uit het onderzoek blijkt ook dat zij vinden dat de overheid de partij is die hier de leiding in moet nemen. Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur lijkt me dit een duidelijke opdracht voor het nieuwe kabinet’, aldus Pietersma.

Wie is het meest deskundig?

Opvallend is dat energiebedrijven en installatiebedrijven als het meest deskundig worden gezien door Nederlanders. Respectievelijk 28% en 19% vindt deze partijen het meest deskundig. Gemeenten en verhuurders, zoals woningcorporaties en andere verhuurders, worden minder deskundig bevonden: beide worden door slechts 4% als meest deskundig bestempeld.

Nederlander wil investeren

Bij 6 op de 10 Nederlanders is de woning niet toekomstbestendig. Bij huurders is dat zelfs 8 op de 10. Driekwart van de Nederlanders is bereid ook zelf te investeren in het verduurzamen van de woning. Het verlagen van de energierekening is voor 75% de belangrijkste reden.

Corona zorgt voor kansen

84% van thuiswerkers denkt, ook na corona,  thuis te blijven werken. De pandemie overvleugelt op dit moment weliswaar het klimaatprobleem maar zorgt ook voor kansen, zo blijkt uit het onderzoek. 1 op de 6 thuiswerkers heeft aanpassingen gedaan om temperatuur en luchtkwaliteit te verbeteren. Daarvan zegt 71% dat deze aanpassingen bijdragen aan verduurzaming.

Download de Nationale Monitor Energietransitie