EW06 Omslag 600
20 oktober 2020

75 % installatiebedrijven verwacht omzetdaling in 2021

corona.JPG

Installatiebedrijven hebben tot nu toe nog betrekkelijk weinig last van de coronacrisis. Toch zijn er signalen die erop wijzen dat de situatie verslechtert. 75 % van de ondernemers in deze sector verwacht in 2021 een omzetdaling. De ondernemers zien ook lichtpuntjes. Steeds minder technische bedrijven denken dat zij een beroep hoeven te doen op de NOW-regeling. Dat blijkt uit een peiling die Techniek Nederland deed onder haar leden.

De peiling is de vierde sinds het uitbreken van het coronavirus half maart. Bij de quick scan in juni bleek dat 40% van de ondernemers dacht dat zij de eerstvolgende twee maanden minimaal dezelfde omzet zouden draaien als in 2019. Die optimistische groep is geslonken tot 34%. Bijna de helft van de ondernemers verwacht in oktober en november omzetdalingen tot 20%. Een klein deel van de bedrijven (zo’n 3%) denkt dat de lagere omzet tot liquiditeitsproblemen zal leiden. Ongeveer één op de drie ondernemers houdt rekening met een sterke daling van de werkvoorraad.

Impact op werkgelegenheid

De coronacrisis kost ook banen, zo blijkt uit de Corona Quick Scan 4. Flexibele arbeidskrachten ondervinden als eerste de gevolgen. Eén op de drie bedrijven heeft de afgelopen tijd de flexibele schil verkleind. De meeste installatiebedrijven houden hun vaste werknemers wél in dienst. Op dit moment denkt slechts 6% van de deelnemende ondernemers op korte termijn afscheid te moeten nemen van eigen personeel.

Coronaprotocol blijft belangrijk

De brancheorganisatie noemt de uitkomsten van het onderzoek zorgwekkend. In 18 % van de bedrijven in de technieksector is minimaal 2,5% van de medewerkers afwezig in verband met corona-gerelateerde klachten. De respondenten geven aan dat het hier gaat om zieke of verkouden werknemers én om mensen die in quarantaine zijn in afwachting van een test of een testresultaat.

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, begrijpt dat de zorgen toenemen. ‘Tot nu toe konden de meeste werkzaamheden doorgaan dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Helaas zien we dat nu een kentering dreigt. Door de aangescherpte maatregelen vrezen veel bedrijven dat zij bij een aantal klanten geen of minder werkzaamheden kunnen uitvoeren.’ Een kwart van de deelnemende ondernemers heeft te maken met werknemers die niet naar klanten willen of durven, zo blijkt uit de Quick Scan. Terpstra onderstreept het belang van het onder controle houden van de tweede golf van besmettingen, maar benadrukt dat ook nu de werkzaamheden kunnen doorgaan als iedereen zich aan de regels uit het protocol houdt.’

Investeren

Omdat een meerderheid van de ondernemers die aan de Corona Quick Scan 4 deelnam een omzetdaling verwacht, noemt Terpstra het meer dan ooit van belang dat de overheid nu blijft investeren. ‘Op die manier kunnen we de economische bedrijvigheid in de techniek zoveel mogelijk op peil houden. Extra ondersteuning van woningbezitters en corporaties bij het verduurzamen van woningen kan óók helpen. Zo kunnen we er zelfs in slagen om sterker uit deze crisis te komen.’

Ondersteunende maatregelen zijn minder vaak nodig

Het kabinet heeft ondersteunende maatregelen genomen voor werkgevers en zelfstandigen die in de problemen komen door de coronacrisis. Denk aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en het uitstel van belastingheffing. Opmerkelijk is dat uit de Corona Quick Scan 4 blijkt dat ruim 80% van de bedrijven géén beroep verwacht te doen op de steunmaatregelen. Dit is een verbetering ten opzichte van juni.