EW04 Omslag 600
2 november 2020

Aanbieders en gebruikers koeltechniek bundelen krachten

Netwerk Koude- en klimaattechniek gaat toezien op veiligheid koeltechnische systemen

netwek koudetechniek.JPG

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek hebben recent de stichting Netwerk Koude- en Klimaattechniek opgericht. De stichting gaat toezien op veiligheid en kwaliteit van koeltechnische systemen.

Door de toename in het gebruik van natuurlijke koudemiddelen – ammoniak, CO2 en brandbare koudemiddelen – groeit ook de noodzaak om installateurs én eindgebruikers beter te informeren over de risico’s die deze koudemiddelen met zich meebrengen. Via het Netwerk - en Klimaattechniek ziet nu de hele sector gezamenlijk toe op de noodzakelijke kwaliteit.

InstallQ

Voor de praktische uitvoering en toezicht op de kwaliteit van opleidingen en examens werkt het Netwerk Koude- en Klimaattechniek samen met de onafhankelijke stichting InstallQ. InstallQ ziet via een examencommissie met deskundigen toe op de eisen aan vakbekwaamheid en de examens van vaktechnische opleidingen. Daarbij wordt rekening gehouden met eisen uit kwaliteitsregelingen en beroepsprofielen, actuele wetgeving en met richtlijnen voor het veilig werken met natuurlijke koudemiddelen.

Ontmoetingsplatform

Het Netwerk fungeert ook als platform waar aanbieders en eindgebruikers met elkaar van gedachten wisselen over actuele ontwikkelingen. Waar nodig maakt het Netwerk hierbij gebruik van werkgroepen die specifieke onderwerpen onderzoeken en in gesprek gaan met overheden en inspecties.

NKK

Het netwerk Koude- en Klimaattechniek is opgericht door aanbiedende partijen Techniek Nederland, NVKL en de NVLG. Aan gebruikerskant zijn dat Nekovri, Fedecom), de KNVvK en kwaliteitsorganisatie STEK. Het Netwerk heeft de taak overgenomen van de stichting kliQ die tot nu toe verantwoordelijk was voor het toezicht op de veiligheid rond het werken met natuurlijke koudemiddelen.

www.netwerkkoudeklimaat.nl