EW09 cover 600
1 februari 2019

Aantal biomassaketels in de lift

foto nieuws-twee vaten

Afgelopen jaar werd meer dan 200 MW aan capaciteit van bio-WKK's en bioketels geïnstalleerd. De afzet van bioketels voor duurzame verwarming van vele soorten objecten nam volgens de NBKL sterk toe. Dat schrijft de organisatie van bedrijven die bioketels en brandstoffen leveren in haar jaarverslag over 2018.

Het aantal verkochte en geplaatste bioketels en WKK’s steeg in bijna alle categorieën, van klein tot groot. De lichte daling van grotere installaties (> 1 MW) als gevolg van stringentere emissienormen werd gecompenseerd doordat nieuwe installaties voor de stadsverwarming en bij tuinders. Kleine hypermoderne bioketels produceren naast warmte ook steeds vaker elektriciteit.

Echt hernieuwbaar

De NBKL bepleit in het jaarverslag het gebruik van alleen duurzame biomassa voor bioketels om echt over hernieuwbare energie te mogen spreken. Verheugd is zij dan ook dat het aanbod aan duurzame Nederlandse biomassa gemaakt uit reststromen de laatste vier jaar met 25 procent is gegroeid. In de periode 2015-2017 werden per saldo zelfs meer duurzame houtchips en houtpellets geëxporteerd dan geïmporteerd.

Luchtkwaliteitsnorm

Ook de luchtkwaliteitsnormen voor bioketels moeten volgens de NBKL aan de technisch hoogst mogelijke norm voldoen. Nieuwe technieken, zoals verbeterde rookgasfilters, zorgden in 2018 voor een verdere vermindering van emissies.

Tekort vakmensen

Een zorgpunt noemt de NBKL in het jaarverslag het vinden van voldoende gekwalificeerde vakmensen die de biomassaketel goed kunnen installeren.