EW07 omslag 600
15 december 2020

Aardwarmtesector bundelt krachten in Geothermie Nederland

Geothermie NL - proostenFrank Schoof (vice-voorzitter) en Radboud Vorage (voorzitter) van Geothermie Nederland

Geothermie Nederland is de naam voor de nieuwe brancheorganisatie voor geothermie die vanaf 1 januari 2021 van start gaat. De bestaande organisaties Platform Geothermie en DAGO gaan op in deze nieuwe organisatie.

De nieuwe organisatie verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector. Geothermie Nederland wordt de centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening én ontmoeting.

Warmtetransitie

Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren en leveren hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland. De vereniging gaat met circa 75 leden van start. Overheidsorganisaties worden aangemoedigd ‘kennispartner’ te worden.