EW06 Omslag 600
28 januari 2019

ABP steekt 50 miljoen in Energietransitie-fonds

abp

ABP is een Energietransitiefonds gestart om te investeren in bedrijven die zich inzetten voor de overgang naar duurzame energie in Nederland. Het pensioenfonds reserveert 50 miljoen voor het fonds met de mogelijkheid dit nog verder uit te breiden.

Het ABP’s Nederlands Energietransitie-fonds (ANET) richt zich speciaal op investeringen in relatief kleine en innovatieve projecten en bedrijven. Om projecten en bedrijven die zich richten op energieopwekking, energieverspreiding en energiegebruik.

Goed rendement

Geraldine Leegwater, bestuurslid ABP vertelt op de website dat het pensioenfonds zich wil opstellen als maatschappelijk partner voor de energietransitie in Nederland en verantwoordelijkheid wil nemen voor het tegengaan van klimaatverandering. ‘Via ANET investeert ABP uiteraard in projecten die voor onze deelnemers goed rendement opleveren’, geeft ze aan wat de primaire taak van het fonds is, maar tegelijkertijd draagt dit volgens haar positief bij aan de verandering van de energievoorziening in Nederland. ‘De opbrengsten hiervan vloeien op deze manier op twee manieren terug naar onze deelnemers’, aldus Leegwater.

Energie efficiënter gebruiken

ABP geeft aan geld te willen steken in investeringen in hernieuwbare energie, maar ook in technieken om CO2- op te slaan en efficiënter gebruik te maken van energie. Het pensioenfonds investeert daar op dit moment ook al in met grote bedragen. Via ANET wil het ABP beleggen in bedrijven die zich richten op verschillende energietechnieken zoals waterstof en vormen van energieopslag, warmtenetten en geothermie, afvalverwerking en biomassa, laadinfrastructuur en elektrische voertuigen.

ABP

Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers en 399 miljard euro (per 31 december 2018) aan vermogen beschikbaar.