EW04 Omslag 600
21 oktober 2019

Achmea kiest voor aardwarmte

leeuwarden2

De gasketels in de gebouwen van Achmea worden naar verwachting eind 2021 vervangen door duurzame warmte. Achmea kiest daarmee als eerste grote afnemer voor duurzame aardwarmte die het consortium Warmte van Leeuwarden wil gaan leveren.

Het consortium onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor geothermie in Leeuwarden. In het consortium bundelen drie bedrijven hun krachten: Bouwgroep Dijkstra Draisma, geothermie-specialist ECW en warmtebedrijf Ennatuurlijk. Aan het einde van dit jaar besluit het consortium of volgend jaar de boring van de bron zal plaatsvinden en Ennatuurlijk besluit of het warmtenet aangelegd gaat worden.

Voldoende klanten

Belangrijk in de besluitvorming is de belangstelling voor aardwarmte bij voldoende klanten. Daarover zijn het afgelopen jaar diverse constructieve gesprekken geweest met grote gasverbruikers in Leeuwarden. Achmea is dan ook een welkome eerste klant.

Klimaatneutraal

Theo Peters, Adviseur Duurzame Bedrijfsvoering & Energiemanagement bij Achmea Facilitair Bedrijf, motiveert de toezegging. ‘We willen dat in 2030 al onze gebouwen klimaatneutraal zijn. Met het aansluiten van de drie panden van Achmea, waaronder de Achmeatoren, op aardwarmte zetten we een grote stap naar de verduurzaming van ons vastgoed in Leeuwarden. Het zou mooi zijn als ons besluit ook andere bedrijven stimuleert om voor aardwarmte te kiezen.’

Andere grootverbruikers

Een aantal andere grootverbruikers van aardgas in Leeuwarden is al enthousiast. Het is dan ook de verwachting dat, naast Achmea, nog dit jaar meerdere grootverbruikers zullen besluiten om over te stappen op duurzame aardwarmte.

Investering

In het project zullen tientallen miljoenen euro’s worden geïnvesteerd. Warmte van Leeuwarden is blij dat het energiefonds van de provincie Fryslân, Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) een deel van de financiering van zowel de aardwarmtebron als het warmtenet voor haar rekening wil nemen. Michel Hendriks, directeur van het FSFE: ‘De verduurzaming van Friesland is een enorme opgave. Projecten zoals deze maken een groot verschil. Wij zijn blij dat wij als FSFE een bijdrage kunnen leveren met risicodragend kapitaal en kennis.’

Betaalbare duurzame warmte

Bij een positief investeringsbesluit eind dit jaar wordt in 2020 de aardwarmtebron geboord en het warmtenetwerk aangelegd. Eind 2021 worden de gebouwen dan voorzien van duurzame warmte. De komende jaren kan het warmtenet in Leeuwarden snel groeien. Daarmee komt betaalbare, duurzame warmte beschikbaar voor een groot deel van de stad.