EW04 Omslag 600
5 februari 2020

Atag ketels kunnen 30 procent waterstof bijmengen

atag-waterstof-klein

Onlangs is cv-ketelfabrikant Atag door Kiwa gecertificeerd voor het bijmengen van maximaal 30 % waterstof aan de reguliere brandstof aardgas. Tijdens de VSK-beurs ontving Carl Berlo, CEO Atag Verwarming (rechts) het certificaat.

De fabrikant sluit aan op een onmiskenbare trend in cv-ketelland waar steeds meer fabrikanten de mogelijkheden voor het bijmengen van waterstof verkennen. Ontwikkelingstrajecten rondom bijmenging van waterstof, hoger dan de huidige CE normering toelaat, zijn ingezet.

Waterstof is één van de wegen

Berlo ziet waterstof duidelijk als één van de wegen die uiteindelijk moet leiden naar CO2-neutraal op langere termijn. ‘De markt beweegt, van hybride warmtepomp, warmtenetten, groen gas  tot waterstof – al dan niet met bijmenging. Er is op dit moment nog niemand die precies weet wat het wordt. Inzetten op één systeem vinden we niet wenselijk, maar waterstof zien we weldegelijk als één van die wegen. We zijn dan ook blij met de certificering door KIWA van onze ketel waarin we dus voor maximaal 30% waterstof kunnen bijmengen.’

CO2-reductie van 10 %

De certificering voor 30% bijmenging geldt op dit moment voor de i28CZ-H CV-ketel. Deze ketel behoort tot de nieuwste iZ-serie en heeft dezelfde basis als alle andere ketels uit het ATAG-assortiment. Dit betekent dat op korte termijn ook de andere toestellen van Atag gecertificeerd zullen zijn voor bijmenging met waterstof. Met de genoemde bijmenging kan een CO2 reductie van meer dan 10% worden gerealiseerd.

Vervangingsmarkt

De fabrikant onderkent dat de gasketel op de vervangingsmarkt van ruim 400 duizend stuks voorlopig nog een belangrijke rol zal blijven vervullen. Wat betreft een rendementsverhoging voor verwarmen is de rek wel uit de hr-ketel, maar het rendement om warm tapwater te produceren verwachten we nog wel te kunnen verbeteren’, aldus Berlo. ‘En een hybride systeem dat nu nog een combinatie is van twee units kunnen nog worden samengevoegd in één omkasting.’

Duurzaamheidsstappen

Volgens Atag vraagt elke woning om een warmteoplossing die past bij de specifieke woonsituatie. De fabrikant zet daarom in op vier duurzaamheidsstappen naar CO2 neutraal. Van verwarmen met aardgas, met zon, hybride tot een All-Electric oplossing, alle mogelijkheden zijn bespreekbaar en leverbaar. En naast de genoemde waterstofontwikkelingen wordt er ook gewerkt aan oplossingen die aansluiten op warmtenetten, zoals afleversets en warmwateroplossingen.