EW06 Omslag 600
23 juli 2019

BAM en Goflex gaan samen instroom jonge technici bevorderen

bam.JPGV.l.n.r. Peter van Winssen, directeur Goflex Young Professionals, Marjolein Kerklaan, Adjunct-Directeur HR bij BAM Bouw en Vastgoed en Jaap Hazeleger, directeur BAM Bouw en Techniek.

Opleidingsbedrijf in de techniek Goflex Young Professionals en BAM Bouw en Vastgoed Nederland gaan als partners aan de slag met een intensief ontwikkelingsprogramma voor jongeren. Dinsdag 16 juli ondertekenden BAM en Goflex een convenant voor een kwantitatief en kwalitatief hogere instroom van jonge technici in de BAM-organisatie.

Het personeel in de installatiebranche is al jaren aan het vergrijzen. De komende jaren stromen veel ervaren krachten uit. Hoogste tijd voor een inhaalslag als het gaat om instroom, talentontwikkeling en kennisoverdracht. Met name het toenemend tekort aan servicetechnici vraagt om actie.

Verbetering opleidingsklimaat

Het programma richt zich niet alleen op verrijking en intensivering van het opleidingstraject van de medewerkers in opleiding en het verbeteren van het opleidingsklimaat op de verschillende leerwerkplekken maar ook op het een vermindering van uitval gedurende het opleidingstraject.