EW09 cover 600
25 juni 2019

Benutten binnenwateren en zee voor drijvende zonneparken

zandwinplassen

Nederland bouwt de komende jaren massaal drijvende zonneparken. Eerst op binnenwateren en daarna op zee. In 2023 zal naar verwachting al 2 gigawattpiek aan drijvend vermogen zijn gerealiseerd. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa.

Het voordeel van drijvende zonneparken is dat er geen schaars land gebruikt hoeft te worden voor het opwekken van duurzame energie. Bovendien hebben drijvende zonneparken volgens onderzoek een hogere stroomopbrengst dan PV-installaties op land, vooral als ze zonvolgend zijn.

2 gigawattpiek

Het doel van 2 gigawattpiek op water in 2023 is gesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water, het platform waarin 35 overheden, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan concrete projecten. ‘Dat is haalbaar en we zitten goed op schema’, zegt Wiep Folkerts, voorzitter van het consortium. De programmamanager toepassingen zonne-energie bij TNO besprak de laatste ontwikkelingen rond zon op water tijdens de elfde editie van The Solar Future NL op 13 juni.
‘Voor de periode tot 2021 is al voor meer dan 500 megawatt aan SDE+-subsidie verleend aan drijvende zonneparken. We moeten in Nederland nog zeker duizend vierkante kilometer aan zonneparken bouwen als we aan onze klimaatdoelstellingen willen voldoen. Die ruimte hebben we niet op land, dus is de stap naar water noodgedwongen.’

Zandwinplassen

Zandwinplassen, baggerdepots en bassins van waterbedrijven zijn wateren die nergens anders voor worden gebruikt en daarom zeer geschikte locaties voor drijvende zonneparken. Projectontwikkelaar GroenLeven gaat de komende jaren zeventien drijvende zonneparken aanleggen op zandwinplassen. De marktleider heeft nu al voor 400 megawatt SDE+-subsidie binnengehaald en gaat daarvan minimaal 200 à 300 megawatt realiseren. ,,Daarmee nemen we eind 2020 al 15 procent van die 2 gigawattpiek voor onze rekening,” zegt CEO Roland Pechtold.