EW02 cover 600
19 oktober 2018

BIM is een middel, geen doel op zich

dds-cad-van-duin-installatiemanagement-zaanhotel_montage_02

Op een steenworp afstand van station Zaandam is onlangs de laatste hand gelegd aan een indrukwekkend transformatieproject. Een ‘neo-Zaans’ hotelgebouw met onder meer een klokgevel, halsgevel, schoudergevel, puntgevel en gedakpande hooibergtoren trekt alle aandacht. Om de transformatie tot hotelgebouw mogelijk te maken, is het gebouw tot op het casco gestript, inclusief alle installaties. Bovendien is het pand uitgebreid met een extra verdieping. Het nieuwe hotel is all-electric en geklimatiseerd middels een lucht-luchtwarmtepomp.

 

DDS-CAD software

Waar SDR Elektrotechniek ontwerpt, tekent en berekent in Revit, heeft Van Duin Installatie Management bewust gekozen voor de DDS-CAD-software van Data Design System. ‘Vooral omdat we niet in het keurslijf van Revit-ontwikkelaar Autodesk wilden werken’, aldus Van Duin.

‘Autodesk werkt sec met Revit-eigen bestanden, terwijl DDS-CAD een generieke database heeft en zich meer richt op de uitwisseling met IFC. Zeker richting de toekomst, waarin steeds meer fabrikanten hun productcontent in IFC beschikbaar zullen maken, biedt dit grote meerwaarde.’

In het BIM-ontwerp heeft Van Duin Installatie Management een groot aantal basisartikelen uit de database van DDS-CAD geïntegreerd en daarnaast ook zelf artikelen aangemaakt. Bijvoorbeeld voor de sanitaire toestellen in de 102 kamers, waarvoor geen vergelijkbaar basismodel beschikbaar was.’

Bouwbedrijf Van der Gragt voerde de transformatiewerkzaamheden uit. SDR Elektrotechniek en Bennink Klimaattechniek zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Gekozen werd om het ZaanHotel integraal in BIM te ontwerpen, waarvoor Bennink Klimaattechniek een beroep deed op de kennis en expertise van Van Duin Installatie Management. ‘Voor dit project hebben we onder andere de klimaat- en sanitaire installaties berekend, ontworpen en getekend, inclusief de diverse leidingtrace’s en sparingen’, vertelt directeur Bart van Duin. ‘Op basis van onder meer een temperatuuroverschrijdings-/koellastberekening, een warmteverliesberekening en diverse leidingberekeningen hebben we de vermogens van de diverse installaties en dimensionering van de kanalen, leidingen en afvoeren bepaald en in het Bouw Informatie Model uitgewerkt. Voor het bekijken, analyseren, delen en managen van de diverse BIM-modellen is onder meer gebruik gemaakt van het online BIMSync platform.’

Clashcontroles

‘We hebben regelmatig clashcontroles uitgevoerd, om clashes en faalkosten tijdens de uitvoering tot een minimum te reduceren’, gaat Van Duin verder. ‘In BIMSync, maar ook rechtstreeks in de applicatie van de elektrotechnische installateur, die hier de voorkeur aan gaf. SDR Elektrotechniek heeft onze 3D-ontwerptekeningen via IFC in hun BIM-model geïmporteerd, waarna we gezamenlijk alle installaties, leidingen en sparingen hebben geanalyseerd. Op basis van de clashcontroles zijn de modellen waar nodig geoptimaliseerd, waarna met de uitvoering kon worden gestart.’

BIM is middel en geen doel

In tegenstelling tot de ontwerpfase is BIM tijdens de uitvoering wat naar de achtergrond geschoven, geeft Van Duin aan. ‘In gevallen waar BIM echt iets toevoegt, is het model zeker gebruikt. Maar in veel andere zaken is teruggegrepen op de platte werktekeningen die uit het model zijn gegenereerd. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van de sparingen. De uitvoerders op de bouw, die nog onvoldoende vertrouwd waren met BIM, gaven hier de voorkeur aan. En dat is goed, want BIM moet wat mij betreft altijd een middel zijn en geen doel op zich.’

Werkbaar model

In de toekomst zullen steeds meer bedrijven BIM omarmen, verwacht hij. ‘De traditionele manier van ontwerpen en bouwen zal echter nooit verdwijnen. Als ontwerpers hebben we er met BIM een mooi instrument bij gekregen, maar het zijn de handjes en hoofdjes op de bouw die er uiteindelijk mee moeten werken. En die handjes en hoofdjes zijn lang niet altijd klaar voor BIM. Aan ons de uitdaging om voor hen het best werkbare model te ontwikkelen, met altijd als doel om een optimaal gebouw te realiseren, met een optimale installatie.'

Bron: dds-cad.nl

Tekst: Lieke van Zuilekom