EW11 cover 600

Binnenklimaatbestekken beheer en onderhoud

Klimaatbranches slaan de handen ineen

bestek binnen.JPG

Een goed onderhouden klimaatinstallatie draagt bij aan het comfort én de gezondheid van de eindgebruiker. Daarnaast is onderhoud essentieel voor de energie-efficiency en levensduur van een installatie.  De klimaatbranches sloegen de handen ineen door het opstellen van een binnenklimaatbestek.

Regelmatig worden er klimaatinstallaties aangetroffen die niet op de juiste manier zijn onderhouden. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf hebben brancheverenigingen NVKL (koeling), de Nederlandse Verwarmingsindustrie en VLA (ventilatie) het initiatief genomen om binnenklimaatbestekken op te stellen. Hiermee is een goede basis gelegd om het binnenklimaat van rijksgebouwen te verduurzamen.

Prestaties borgen

De klimaatbestekken zijn een instrument om prestaties op het gebied van koelen, verwarmen en ventileren te waarborgen en daarnaast ook de levensduur van het apparaat of toestel te verlengen. In de onderhoudsbestekken zijn normen vastgelegd, gericht op het realiseren van een duurzaam en energiezuinig binnenklimaat. 

Leidraad voor Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf zal deze bestekken als leidraad gebruiken voor de aanbestedingen van klimaatinstallaties in gebouwen. Daarnaast zijn de bestekken toegankelijk voor alle gebouweigenaren en -beheerders in Nederland.

Met de oplevering van de onderhoudsbestekken voor het binnenklimaat is fase één afgerond. Aanvullend zal ook het bestek ‘ontwerp & installatieniveau’ worden ontwikkeld. Door ontwerpuitgangspunten vast te leggen en eenduidige ontwerpspecificaties te hanteren kan de kwaliteit van een installatie gewaarborgd worden.

De onderhoudsbestekken zullen beschikbaar zijn voor alle professionals in de branche via de website: www.binnenklimaatbestekken.nl.