EW06 Omslag 600
6 februari 2020

Binnenklimaatbestekken verduurzamen binnenklimaat utiliteitsbouw

Rijksvastgoedbedrijf neemt standaardbestekken in ontvangst tijdens VSK

bestekken binneklimaat2

Vandaag zijn op de VSK de bestekdocumenten ‘Ontwerp & Realisatie’ overhandigd aan Erik van ’t Hof van het Rijksvastgoedbedrijf. De kennismanager van het RVG ontving de documenten uit handen van de voorzitters van de brancheverenigingen VLA, NVLK en de Nederlandse Verwarmingsindustrie, resp. Erik van Heuveln, Mart Peeman en Henk Sijbring.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVG) heeft, met circa 12 miljoen vierkante meter aan gebouwoppervlak, een voorbeeldfunctie en zal deze bestekken als leidraad gebruiken voor de aanbestedingen van gebouwen en klimaatinstallaties. Een goed ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden klimaatinstallatie is essentieel voor de energie-efficiëntie, levensduur en de kwaliteit van het binnenklimaat. Mensen zitten immers minimaal 70% van hun tijd binnen!

Eén kwaliteitsstandaard

De binnenklimaatbestekken zijn een instrument om kwaliteitseisen te stellen aan installaties (op het gebied van koelen, verwarmen en ventileren) en daarnaast ook de levensduur van het apparaat of toestel te verlengen. In de Ontwerp & Realisatie bestekken komen ontwerpuitgangspunten én eenduidige ontwerpspecificaties samen in een nieuwe kwaliteitsstandaard.

Pragmatische cheklists

De in 2019 gelanceerde Onderhoud & Beheer bestekken leggen onderhoudsvoorschriften vast met handzame en pragmatische checklists, gericht op het optimaal onderhouden van installaties. De klimaatbestekken zijn een initiatief van de FME brancheverenigingen NVKL (koeling), VLA (ventilatie) en de Nederlandse Verwarmingsindustrie. Adviesbureau DWA heeft de expertise van deze brancheverenigingen, het RVG en haar eigen kennis verwerkt in deze kwaliteitsstandaarden. De binnenklimaatbestekken zijn een goede en praktische basis om het binnenklimaat van (rijks)gebouwen te verduurzamen middels goed ontworpen en onderhouden installaties.