EW07 omslag 600
4 februari 2020

Blik op 2040 vanuit de technische sector

Cover SCENARIO2040

Hoe zou onze samenleving er over twintig jaar uit kunnen zien? En welke rol zal de technische sector tegen die tijd spelen? Techniek Nederland presenteert vandaag tijdens de VSK de uitkomsten van SCENARIO2040, een studie die ontwikkelingen die vandaag al zichtbaar zijn combineert met de visies van diverse experts.

De brancheorganisatie wil met SCENARIO2040 de technische sector, de politiek, het onderwijs en andere betrokken partijen uitdagen om na te denken over de consequenties van technische ontwikkelingen en beleidskeuzes. ‘Met deze studie durven we twintig jaar vooruit te kijken’, zegt TN-voorzitter Doekle Terpsta. ‘Daarmee is het rapport voor iedereen interessant, maar zéker voor jonge ondernemers, een snelgroeiende groep binnen de technische sector.’

Scenario 2040

Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia en De Ruijter Strategie in opdracht van Techniek Nederland, in samenwerking met strategische partners Wij Techniek, ISSO en TVVL. Download het rapport via www.connect2025.nl/scenario2040

AI, photonica, robotisering, nanotechnologie

De studie geeft aan dat ondernemers nu al rekening moeten houden met technieken als Artificial Intelligence (AI), photonica, robotisering, nanotechnologie en bio-printing om voorbereid te zijn op de toekomst. Techniek Nederland ziet de scenario’s als een hulpmiddel bij het bepalen van een succesvolle strategie voor de technische sector die volgens Terpstra verwacht een belangrijke rol zal spelen bij het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken: ‘Techniek is onmisbaar bij het tot stand brengen van een duurzaam, veilig, bereikbaar en comfortabel land.’

Vlucht vooruit of Green New Deal?

In SCENARIO2040 zijn twee scenario’s uitgewerkt die sterk uiteenlopen. Het eerste heet ‘De vlucht vooruit’. Daarin blijft het huidige economische model overeind en geldt welvaartsgroei als hoogste doel. Economische marktinstrumenten en technologie moeten in dit scenario een uitkomst bieden voor de maatschappelijke uitdagingen. In de tweede toekomstschets, ‘Green New Deal’, gaat het roer om. Welzijn van mens, natuur en milieu staan in dit scenario centraal en het belangrijkste doel is om de schade aan de planeet zoveel mogelijk te herstellen.