EW06 Omslag 600
7 mei 2021

Bouwkundige aspecten voor zonne-energiesystemen

Herziening NEN 7250

nen-montage

De afgelopen periode is gewerkt aan de herziening van NEN 7250. Deze norm heeft betrekking op de bouwkundige integratie van elektrische en thermische zonne-energiesystemen op platte en hellende daken, en op zonne-energiesystemen aan gevels.

In NEN 7250 zijn de technische eisen en bepalingsmethoden opgenomen voor een technische verantwoorde montage. De norm gaat onder andere in op onderwerpen als windbelasting, inwendige condensatie, temperatuurinvloeden, brandveiligheid, geluid en thermische isolatie.

Wijzigingen

De wijzigingen in deze versie ten opzichte van de vorige zijn onder andere:

  • testmethode voor windweerstand bij montagewijze 1 en 2;
  • richtlijnen voor veilig werken op daken;
  • thermische ontkoppeling van panelen onder invloed van warmte;
  • richtlijnen voor de beoordeling voor de bouwkundige geschiktheid van daken en gevels.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2021 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 7250:2021. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnormen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.