EW06 Omslag 600
20 mei 2021

Brancheorganisaties vragen aandacht voor spanningscorrosie

schade aan rvs-insteekconnectoren vier jaar na montage in zwembadomgevingSchade aan rvs-insteekconnectoren vier jaar na montage in zwembadna

De toevoeging van chloor aan zwembadwater draagt bij aan de hygiëne voor bezoekers. Een neveneffect is dat door de meestal hoge temperaturen in zwembaden chloridedampen kunnen neerslaan op metalen delen. Fedet en Techniek Nederland waarschuwen voor de effecten van deze chloridespanningscorrosie.

Spanningscorrosie in zwembaden is geen nieuw fenomeen. Al in 2009 stuurde de VROM-Inspectie aan alle gemeenten en beheerders van overdekte zwembaden het inspectiesignaal ‘Risico’s van stalen (ophang)constructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden’. Daarbij werd gewezen op de risico’s van onzichtbare corrosie van RVS in zwembaden. Aanleiding waren incidenten met RVS-ophangdelen van plafonds, geluidsboxen, en dergelijke.

Schade aan insteekconnectoren

‘RVS wordt echter ook toegepast in elektrotechnische verbindingstechnieken, zoals bepaalde insteekconnectoren’, aldus Marcel de Haan, branchemanager van de Federatie Elektrotechniek (Fedet) die het probleem samen met Techniek Nederland aan de kaak stelde. ‘Door de spanningscorrosie kan het veerstaal worden aangetast waardoor het contact met de ingestoken ader onbetrouwbaar wordt. De risico’s van onbetrouwbare contact zijn iedere installateur bekend. Storing, vlambogen of brand liggen op de loer.'

Aanvullingen in NEN 1010

Naast de brancheorganisaties Fedet en Techniek Nederland hebben ook zwembadeigenaren van de Vereniging Technische zwembaden zich ingespannen voor de oplossing. Eén van de eerste stappen die hierbij werd genomen en die inmiddels is afgerond, is een aanvulling op de NEN 1010. In paragraaf 702.512.2 hiervan worden eisen gesteld aan de keuze en installatie van elektrisch materiaal en hun bestandheid tegen uitwendige invloeden. Hierin wordt nu ook chloridespanningscorrosie bij gebruik van RVS-onderdelen in de elektrische installatie opgenomen. Daarmee is een belangrijke basis gelegd om ongevallen te voorkomen. 

Chloorproof installaren

Wat resteert is de installateur in de praktijk; die moet zich bewust worden van de installatiewijze en het materiaalgebruik in chloorhoudende zwembadomgevingen. Want voor de installateur en bestekschrijver hebben de veranderingen de nodige gevolgen. Zo zullen de verbindingsmaterialen voor aders die in chloorhoudende zwembadomgevingen worden gebruikt, hiervoor geschikt moeten zijn. Hierbij kan worden gedacht aan veerklemverbindingen en schroefverbindingen maar ook aan stekerbare verbindingen. Deze moeten dus chloorproof zijn.

Installatiedozen

De aanvulling op de NEN 110 vraagt ook aandacht bij de keuze voor installatiedozen. Deze moeten minimaal voldoen aan beschermingsklasse IP54 en geschikt zijn voor chloorhoudende zwembadomgevingen. Daarnaast moet de doos robuust zijn en voorzien van een sluiting die bestand is tegen openspringen (schroefsluiting). Bovendien dienen voor de aansluiting van kabels op kabeldozen een daarvoor bestemde wartel worden toegepast. Het invoeren van installatiebuis in installatiedozen is niet toegestaan.

Lees eerder verschenen artikelen over deze problematiek: