EW07 omslag 600
6 - 1 -2021

Cascadesysteem zonder pompen verwarmt woonzorgcentrum

nefit

Voor bewoners en medewerkers van Woonzorgcentrum De Horst in Eindhoven is betrouwbaar warmtecomfort een belangrijk aspect van de 24-uurs zorg. Adviseur SY-nergie koos om die reden voor een cascadesysteem met 4 Bosch Condens 7000F HR-ketels. Installatiebedrijf Van den Hoff legde de installatie aan.

Het cascadesysteem van 4 staande HR-ketels draait zónder ketelpompen en open verdeler. Er is dus geen scheiding tussen de ketels en het transport- en afgiftesysteem. De temperatuur en de flow worden volledig op de vraag afgestemd. Onnodig rondpompen van warmte kan op die manier worden voorkomen. Dit levert forse energiebesparingen (25 %) op voor de 169 appartementen en 14 zorgwoningen van het woonzorgcentrum. Bovendien leidt het gebruik van minder pompen tot een minder storingsgevoelige installatie.

Enige ketel die dit aankan

In de zoektocht naar toestellen die in het geschetste systeem probleemloos zouden kunnen draaien, kwamen de experts van SY-nergie uit Tilburg uit op de Bosch Condens 7000F. Als enige in zijn soort kan dit toestel, dankzij de hoogwaardige warmtewisselaar, moeiteloos de grote variabele flow en grote temperatuurverschillen van het systeem aan. De Condens 7000F is leverbaar in vermogens van 75 tot 300 kW. In combinatie met de bijbehorende MX25 regelingen en het gebouwbeheersysteem is een energiebesparing van 15 tot 25% mogelijk.

Eerste stap naar verduurzaming

De vier ketels van elk 250 kW in De Horst zijn geïnstalleerd door Van den Hoff Installatiebedrijf. Het tapwater wordt verwarmd door middel van een zonneboilersysteem. De compacte uitvoering van het cascadesysteem zorgt ervoor dat er ruimte over blijft om in de toekomst duurzame componenten, zoals een hybride luchtwarmtepomp, bij te plaatsen. Bovendien zijn de Condens 7000F ketels voorbereid op alternatieve gassoorten die zich mogelijk in de toekomst aandienen.