EW09 cover 600
1 februari 2018

Certificering van cv-installateurs weer stapje dichterbij

oranje-gasvlam-groot2

Gisteren heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorstel voor wijziging van de Woningwet gepubliceerd. Deze wijziging heeft betrekking op de certificering van cv-installateurs vanaf medio 2019. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit van de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verbeteren en het aantal koolmonoxideongevallen terugdringen.

Aanleiding voor de invoering van de certificeringsregeling is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels uit november 2016. Uit dit rapport komt naar voren dat de huidige kwaliteitslabels te weinig garantie bieden voor professionele aanleg van cv-installaties en veilig onderhoud.

Een haalbare regeling

Met de introductie van een certificeringsregeling komt het ministerie van Binnenlandse zaken tegemoet aan de belangrijkste aanbeveling uit het rapport van de Onderzoeksraad. Uneto-VNI heeft de totstandkoming van een wettelijke regeling - die dus geldt voor álle installateurs in ons land die werkzaamheden aan cv-installaties verrichten – altijd ondersteund, zo zegt de brancheorganisatie op haar website. ‘Ons uitgangspunt daarbij is een regeling die haalbaar is voor zzp-ers, grote en middelgrote bedrijven en grote onderhoudsbedrijven.’

Geef uw reactie

De aanpassing van de Woningwet die nodig is om de wettelijke certificeringsregeling in te voeren, is sinds gisteren te raadplegen via internetconsultatie.nl. Een reactie geven via deze website is mogelijk tot 28 februari. De brancheorganisatie heeft ook een e-mailadres opengesteld waarop u uw reacties kwijt kunt. Het kabinet verzamelt alle reacties en gebruikt het commentaar om de kwaliteit van de uiteindelijke wetswijziging te verbeteren.

Voorlichtingssessies tijdens VSK-beurs

Uneto-VNI ondersteunt haar leden om te voldoen aan de toekomstige wettelijke eisen via onder andere een opleidings- en bijscholingsprogramma. Tijdens de VSK-beurs komende week van 6 t/m 9 februari- organiseert de brancheorganisatie dagelijks voorlichtingssessies over de nieuwe, wettelijke regeling.