EW06 Omslag 600
2 november 2018

Certificeringskosten cv-installateurs te hoog

erkenning

Medio 2019 treedt de wettelijke certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking. Uneto-VNI trok gisteren bij het ministerie voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties aan de bel over de certificeringskosten voor met name kleinere installatiebedrijven die volgens de ondernemersorganisatie uit de hand lopen.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor BZK roept Uneto-VNI de overheid op om de certificeringskosten zo laag mogelijk te houden door gebruik te maken van een pakket maatregelen en hulpmiddelen dat de branche heeft ontwikkeld en dit voor te schrijven in de wetgeving.

Bedrijfsvoering

Voorzitter Doekle Terpstra verwacht dat de kosten voor zzp’ers en kleine bedrijven tussen de 1.500 en 2.000 euro op jaarbasis uitkomen. Kosten die volgens hem door die leden niet volledig kunnen worden doorgerekend waardoor hun bedrijfsvoering in gevaar komt.

Overleg

Uneto-VNI heeft voorstellen gedaan om de certificeringskosten omlaag te brengen en tegelijkertijd de risico’s op koolmonoxideongevallen te reduceren. Zo heeft de vereniging onder meer geïnvesteerd in uniforme bijscholings- en exameneisen en de uitwerking van een centraal bedrijvenregister met Vakpaspoort. Terpstra: ‘Het ministerie van BZK neemt onze voorstellen in overweging, maar wat we nodig hebben zijn concrete toezeggingen. Daarom wil ik op korte termijn in overleg met het ministerie.’

Aanleiding

Aanleiding voor de introductie van een wettelijke certificering voor cv-installateurs is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit bleek dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe bekend was. Aangenomen werd dat jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en enkele honderden gewonden. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. Belangrijkste oorzaak is volgens de Raad dat het huidige stelsel van kwaliteitslabels grote hiaten vertoont en te weinig waarborgen biedt.