EW06 Omslag 600
8 juli 2019

Commentaarperiode NEN 1087 heropend

ventilatie

Belanghebbende partijen kunnen commentaar geven op de hoofdstukken 6 en 7 van een ontwerp NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen’. In die hoofdstukken wordt de Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatie Prestatie (IBPV) beschreven. Die methode heeft als doel om een beoordeling te geven van de regelmogelijkheden op ventilatiesystemen, en de mate waarin het ventilatiesysteem in staat is de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren.

De methode maakt onderscheid in de beoordeling bij aan- en afwezigheid van personen en naar verblijfsruimten en ‘natte’ ruimten. De methode introduceert nieuwe grootheden, zoals de Air Exchange Performance (de ‘ventilatieprestatie-indicator’) en de Air Exchange Rate (de ‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’). Aan deze AEP en AER worden op dit moment geen eisen gesteld vanuit de bouwregelgeving. De methode maakt het mogelijk een vergelijking te maken tussen de verschillende ventilatiesystemen.

Commentaar indienen
Belanghebbenden kunnen tot 15 augustus 2019 commentaar indienen op het normontwerp NEN 1087 via normontwerpen.nen.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm, het validatierapport of over het normalisatieproces, kunt u mailen met Emma van Sandick, consultant Bouw & Installatie, bi@nen.nl.