EW07 omslag 600
7 januari 2020

Compacte aansluitmodule maakt installatie laadpalen en lichtmasten simpeler

laadpaal_amsterdam_800px

De Nederlandse netbeheerders willen een standaard werkwijze met gestandaardiseerde componenten voor het aansluiten van laadpalen en lantaarnpalen op het elektriciteitsnet. Door een uniforme aansluitmethode wordt de installatie simpeler en sneller. Zo kan de explosieve groei van het aantal laadpalen beter worden bijgebeend.

Op dit moment is het verplicht om een laadpaal op het elektriciteitsnet aan te sluiten door middel van een relatief grote ‘huisaansluiting’. Dit is een eigen, onafhankelijke verbinding met het net. Hoe deze aansluiting geïnstalleerd wordt is afhankelijk van de leverancier van de laadpaal en de installateur van de netbeheerder.

Aanbesteding

ElaadNL is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Als kennis- en innovatiecentrum richt zij zich op de ontwikkeling van laadinfrastructuur en Smart Charging. Samen met de Nederlandse netbeheerders heeft ElaadNL een aanbesteding in de markt gezet. In nauwe samenwerking met de markt willen de netbeheerders komen tot één zogenaamde aansluitmodule voor alle onbemande objecten in de Nederlandse openbare ruimte, zoals lichtmasten, laadpalen en parkeermeters. Deze aansluitmodule omvat de slimme meter en de zekeringen die onderdeel zijn van de aansluiting op het elektriciteitsnet. Zo blijft het aantal laadpalen in de komende jaren meegroeien met het toenemende aantal elektrische auto’s.

Tekort aan technisch personeel

De gezamenlijke netbeheerders hebben Ted Bongers aangewezen als penvoerder voor deze aanbesteding. Bongers, werkzaam bij Enexis: ‘We zoeken een partij die een uniforme compacte standaardaansluiting kan ontwikkelen die kleiner is en eenvoudiger te installeren dan de huisaansluiting. Het tekort aan technisch personeel, de snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland en de ambities uit het Klimaatakkoord vragen om deze landelijke standaard. Doel is dat de nieuwe standaardmodule vanaf 2021 wordt ingevoerd.’

321.000 nieuwe aansluitingen

Naar verwachting worden er tussen 2021 en 2025 in totaal 190.000 laadpalen, 125.000 lantaarnpalen en 6000 andere onbemande kleinverbruik objecten geplaatst in de openbare ruimte. ‘In de afgelopen jaren was er een grote verscheidenheid aan aansluitprocessen bij de verschillende technische leveranciers’, zegt Onoph Caron, directeur van ElaadNL. ‘Dit maakt zowel de installatie als het beheer en onderhoud complex. ElaadNL heeft nu de wensen van alle netbeheerders geïnventariseerd en vraagt deze uit in deze aanbesteding om te komen tot een standaard-aansluitmodule.’