EW09 cover 600
8 mei 2018

Concurrentiepositie Nederland loopt gevaar door tekort aan technici

ROVC- Persbericht TechBarometer 2018

Ruim de helft van de technische organisaties (54%) verwacht dat het tekort aan technici in de toekomst een negatief effect zal hebben op de concurrentiepositie van Nederland. Dat blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland.

Voor het onderzoek werden 969 respondenten uit de technische branche bevraagd. Het overgrote deel, 79 procent, voorziet voor de komende vijf jaar een tekort aan technici, zowel kwantitatief als kwalitatief. Als belangrijkste oorzaak voor dit probleem wordt een slechte aansluiting van regulier onderwijs op het bedrijfsleven genoemd (30%). Ook een slecht imago van de technische branche (23%) en de vergrijzing (19%) spelen een grote rol.

Bedrijfsleven als aanjager

Initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden gezien als de meest efficiënte aanjager om deze trend om te buigen (39%). Ook initiatieven vanuit het onderwijs (19%) en de overheid (19%) worden als nuttig gezien. Opvallend vinden de onderzoekers dat slechts één op de tien respondenten vindt dat acties vanuit brancheorganisaties efficiënte aanjagers zijn voor het terugdringen van het nijpende tekort.

Boost

John Huizing, directeur bij ROVC, vindt dat onderwijs, bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid de handen ineen moeten slaan om de technische sector een boost te geven. ‘Door mensen te enthousiasmeren voor de branche kunnen we de negatieve weerslag op de concurrentiepositie van Nederland beperken.’