Omslag_EW05 600
8 december 2020

Corporaties wachten met panelen op salderingsregeling

zonnepanlen

Begin oktober is het wetsvoorstel voor de nieuwe salderingsregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Als de wet wordt aangenomen, zal de regeling tussen 2023 en 2031 worden afgebouwd. Dit kan grote nadelige gevolgen hebben op de bereidwilligheid van woningcorporaties om nog te investeren in zonnepanelen.

Dat is te lezen op de website Solar365. Uit een rapport van Aedes blijkt dat van 2017 tot en met 2019 maar liefst 30.000 eengezinswoningen en 20.000 meergezinswoningen van woningcorporaties per jaar van PV-installaties zijn voorzien. De branchevereniging van woningcorporaties schat in dat de stijging tot 2030 kan doorzetten tot 50.000 eengezinswoningen en 30.000 meergezinswoningen.

Overheidssteun tussen 2024 en 2033

Maar Aedes vreest ook dat deze uitrol door de nieuwe regeling in gevaar lijkt  te komen. Tussen 2024 en 2033 is het volgens Aedes onrendabel te investeren doordat de saldering terugloopt. Omdat pas na 2033 het tij keert door een daling van de aanschafprijs van panelen, vindt de belangenbehartiger dat er tussen 2024 en 2033 extra overheidssteun moet komen om de doelstellingen te behalen.

Wisselend beeld

In het artikel komt ook Roland van der Klauw, directeur van Wocozon, aan het woord. Dat is een organisatie die PV op sociale huurwoningen legt en woningcorporaties hierbij volledig kan ontzorgen. Hij ziet aan de ene kant dat corporaties in maart na de lockdown gestopt zijn met leggen, terwijl anderen juist zeiden: ‘Iedereen is nu toch thuis dus laten we daar maar gebruik van maken’. Wij hebben beide partijen als klant, maar hebben dit jaar wel 30% meer gelegd. 10% van de huurwoningen heeft nu zonnepanelen.’ Van der Klauw ziet wel dat corporaties die nog niet heel erg bezig zijn de besluitvorming uitstellen tot de salderingsregelgeving duidelijk is.

Overstimulering

De overheid wil de regeling afbouwen omdat zij bang is voor overstimulering. De terugverdientijd zou met de regeling dalen naar minder dan vijf jaar. Met afbouw stijgt deze periode naar negen jaar. Maar onderzoek van DNE Research laat zien dat consumenten 6,6 jaar als redelijke terugverdientijd zien en dat de helft van de ondervraagden pas bij minder dan vijf jaar een investering zou overwegen. Afbouw van de regeling zou dus vrijwel zeker een negatieve impact zal hebben op de investeringsbereidheid.

Lees het complete artikel op Solar365