EW06 Omslag 600
11 december 2020

Corrosie in rookgasafvoerkanalen pelletkachels

pellet1

Binnen enkele jaren na aanleg kan corrosie optreden bij flexibele rvs-rookgasafvoerkanalen van pelletkachels. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De verantwoordelijk minister (Ollongren van BZK) heeft op 3 december aan de Tweede Kamer gemeld dat in het eerste kwartaal van 2021 een technisch onderzoek wordt uitgevoerd.

Op 30 september, zo blijkt uit de brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer, constateerde een installateur dat flexibele RVS-rookgasafvoerkanalen, die aangesloten zijn op pelletkachels, binnen enkele jaren zodanig gecorrodeerd zijn dat er gaten in komen. Het gevolg is dat het kanaal niet meer luchtdicht is. De ‘melder’ van het incident gaf aan dat de ventilator in de pelletkachel ervoor kan zorgen dat rookgassen geforceerd de woonruimte in worden geblazen.

Eerste verkenning

Uit een eerste verkenning die het ILT direct na de melding startte kwam een aantal mogelijke oorzaken naar voren gekomen die op zichzelf of in combinatie kunnen leiden tot de gemelde situatie.

  • rookgasafvoerkanaal van een te lage duurzaamheidsklasse toegepast;
  • condensatie als gevolg van niet geïsoleerd of te lang kanaal;
  • slechte kwaliteit pellets;
  • onjuist schoorsteenvegen.

Deze oorzaken kunnen het gevolg zijn van onjuiste installatie, onjuist gebruik en onjuist onderhoud, waarvoor respectievelijk installateur, gebruiker en schoorsteenveger verantwoordelijk zijn. Uit het verkennend onderzoek kon echter nog niet worden vastgesteld of de aantasting van dit type rookgasafvoerkanalen van pelletkachels een incident of een structureel probleem betreft. Om dit uit te sluiten heeft het ministerie besloten nader technisch onderzoek te laten verrichten.

Download hier de volledige melding gecorrodeerde rookgasafvoerkanalen van de ILT

In het januari-nummer van E&W Installatietechniek verschijnt een artikel over de noodzakelijke aanpassingen aan collectieve rookgasafvoersystemen bij vervanging van cv-ketels.