Omslag_EW05 600
28 januari 2020

De Limburgse Contest

Verduurzaming van Limburgse woonwijken en gebouwen staat centraal

limburg2

Het Platform Ketensamenwerking Zuid voor professionals in de Limburgse bouwsector start op 5 februari met een unieke wedstrijd: De Limburgse Contest: het perfecte plaatje. Multidisciplinaire teams van professionals - aangevuld met studenten -  gaan gedurende 2020 innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de verduurzaming en energietransitie van Limburgse woonwijken en gebouwen.

De contest moet leiden tot oplossingen die haalbaar en schaalbaar zijn en die kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Het platform ziet zich als de verbinder bij uitstek om alle partijen – van overheid tot onderwijs, van architect tot uitvoerder – bij elkaar te brengen zodat echte samenwerking ontstaat.

Showcase

Het doel is een showcase voor innovatieve verduurzaming van de gebouwde omgeving te ontwikkelen waarbij samenwerking tussen alle betrokken partijen voorop staat. In de visie van het platform kan immers alleen door samen te werken de enorme opgave- aardgasvrij, nul op de meter, energieleverend en CO2-reductie - met succes tegemoet getreden worden.

Opdrachten

De teams die aan de gang gaan met een van de opdrachten bestaan straks uit deelnemers aan het platform uit overheid, bedrijfsleven, onderwijs en gemotiveerde studenten mbo en hbo. Gedurende het jaar gaan deze teams aan de slag om te komen tot praktische toepasbare innovatieve oplossingen voor vraagstukken voor bestaande wijken die tijdens de startbijeenkomst zijn neergelegd door de wethouders van Venlo, Sittard, Beesel, Heerlen, Maasgouw en Weert.

Oplossingen

De teams werken bijna een jaar aan de opdracht en presenteren hun oplossing op 9 december aan een jury onder leiding van Frank Rozemeijer, NEVI professor purchasing and supply management die op die slotbijeenkomst de winnaars bekend zal maken.

Meer informatie: www.ketensamenwerkingzuid.nl