Omslag_EW05 600
22 maart 2021

De WEii meet en stuurt op werkelijk energiegebruik

rekentool weii.JPG

WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator. De indicator maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per vierkante meter per jaar aan energie gebruikt.

Via de rekentool op de website www.weii.nl is het vanaf nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik. De rekentool berekent met slechts een handvol gegevens over het gebouw en het energiegebruik wat de energieprestaties van een gebouw zijn.

Gat tussen theorie en praktijk

De tool is ontwikkeld door DGBC en TVVL. Aanleiding was de steeds grotere afwijking in de praktijk tussen het theoretische en werkelijke energiegebruik. Martin Mooij, programmamanager namens DGBC vindt dat het niet meer uit te leggen is dat een gebouw een goed energielabel heeft, maar toch te veel energie gebruikt. 'Met de WEii krijgen gebouweigenaren en -gebruikers direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun pand in relatie tot gelijkwaardige gebouwen in hun sector.  'De indicator brengt het theoretische en het gebruik in de praktijk terug tot één eenheid: het werkelijke energiegebruik.’

Uniforme rekenmethode

De basis van de nieuwe tool is een uniforme rekenmethode waarover diverse overheidsinstanties en gezaghebbende marktpartijen de afgelopen jaren hebben meegedacht. Mooij die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de WEii ziet grote kansen als het gaat om de toepasbaarheid van de tool. ‘Het is echt eenvoudig, je hoeft geen techneut te zijn om dit in te vullen. Dat is heel belangrijk want de energietransitie moet voor iedereen begrijpelijk zijn’, aldus Mooij. 

Veel kennis

John Lens onderschrijft het enthousiasme. 'Bij onze vereniging is het werkelijke energiegebruik al een aantal jaar een belangrijk thema', zegt de directeur van TVVL. 'We hebben al veel sessies, presentaties en discussies georganiseerd rondom dit thema waar zowel leden als niet-leden bij betrokken zijn geweest. Deze mensen leverden veel kennis waarmee het protocol is ontwikkeld. WEii is daardoor voor iedereen toepasbaar is. Voor omgevingsdiensten, voor gebouwbeheerders, voor gebruikers en voor monitoringsbedrijven. Als je gaat rekenen voor nieuwbouw gebruik je BENG. Wanneer het gebouw al in gebruik is, toon je de BENG-doelen aan met WEii’, aldus Lens.

Interessant voor omgevingsdiensten

De initiatiefnemers geven aan dat handhavers inmiddels interesse hebben getoond voor de methode. Zo kunnen omgevingsdiensten de indicator gebruiken om de energieprestaties van gebouwen snel en correct in beeld te brengen en daarop te handhaven.