EW06 Omslag 600
11 november 2020

Denk mee over de meterruimte van de toekomst

Marktconsultatie NEN

meterkasten

De energietransitie heeft vergaande gevolgen voor technische installaties in gebouwen, ook voor de invulling van de meterruimte. De verandering van woonvormen maakt dat er behoefte is aan flexibiliteit in de afmeting van de meterkast. NEN nodigt belangstellenden, waaronder installateurs uit voor een marktconsultatie. Tot en met 11 december staan in de Woonindustrie in Nieuwegein in totaal negen proefopstellingen van concept meterruimtes tentoongesteld.

Over de meterruimte in woningen worden door partijen in de markt regelmatig vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Daarnaast is er behoefte aan meer flexibiliteit in de locatie van de meterruimte in de woning en is er meer aandacht nodig om te veel warmteontwikkeling in de meterruimte te voorkomen.

Alternatieve meterkasten

Een werkgroep die verantwoordelijk is voor NEN 2768 heeft een aantal mogelijke concept meterruimten qua formaat en indeling ontwikkeld. Voorbeelden zijn: 

  • een smallere meterruimte voor woningen zonder gas- of warmteaansluiting;
  • een opstelling van een meterruimte met een alternatieve zone indeling;
  • een meterruimte waarbij de overdrachtspunten van de verschillende netbeheerders in de gevel worden geplaatst met installatie-onderdelen aan de binnenzijde van de woning; en
  • een meer compacte hoogbouwopstelling voor installaties met een warmteset.

Ook is er vanuit veiligheidsoverwegingen aandacht voor een mogelijke fysieke scheiding tussen het netbeheerdersdeel en het bewonersdeel.

Aanmelden

Netbeheerders, installateurs, leveranciers architecten, adviseurs, bouwondernemingen, woningcorporaties en overige belanghebbenden zijn uitgenodigd om conceptontwerpen te komen beoordelen. Zij kunnen via een online vragenlijst per meterruimte hun mening geven over elk ontwerp. De meterkasten staan opgesteld bij De Woonindustrie, Symfonielaan 1, Nieuwegein, ruimte B064 (eerste verdieping). Bezoekers moeten zich vooraf online aanmelden bij de Woonindustrie.