EW07 omslag 600
18 augustus 2020

Doekle Terpstra voorzitter Coördinatieteam Ventilatie op Scholen

Coördinatieteam gaat scholen ondersteunen

doekle.JPG

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland gaat leiding geven aan het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). In een kamerbrief maakte minister Slob van OCW gisteren de instelling van het team bekend. Naast Terpstra zal Leon Meijer namens de VNG deelnemen aan het LCVS. Ook de sectorraden en GGD-GHOR nemen zitting in de commissie.

Het LCVS gaat schoolbesturen ondersteunen bij het nemen van maatregelen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie en daarmee zorgen voor veilige ventilatiesystemen. Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecontroleerd en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. De GGD geeft advies over de maatregelen die de school vervolgens moet nemen. Daarnaast gaat het LCVS lokale samenwerking en oplossingen stimuleren en zorgen voor een landelijk beeld over de voortgang. Het LCVS springt bij om te zorgen voor uitwisseling van expertise. Techniek Nederland stelt daarvoor de technische kennis van leden en experts ter beschikking. Over het landelijk beeld wordt tussentijds gerapporteerd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maatschappelijke rust creëren

In gesprek met het Radio 1 Journaal gaf Terpstra aan dat hij zijn benoeming ziet als een onderdeel van zijn rol als voorzitter van Techniek Nederland. Het ingestelde team gaat volgens hem maatschappelijke rust creëren rondom een thema waarover heel veel ongerustheid is bij schoolbesturen en ook ouders. 'In een motie van PvdA en SP is aan het Kabinet gevraagd actie te ondernemen. Daarom is besloten dat het belangrijk is dat er op alle scholen een check gaat plaatsvinden of zij voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. Daar gaat het Landelijk Coördinatieteam de scholen in ondersteunen. Zo weten we op 1 oktober hoe we ervoor staan', aldus Terpstra in het Radio 1 Journaal.

Rol van aerosolen bij verspreiding onduidelijk

Er is de laatste maanden een flinke discussie gaande over de rol van aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus. Minister Slob benadrukt in de Kamerbrief - net zoals het RIVM - dat het op dit moment niet bewezen is dat deze 'kleine druppels' het virus overdragen. Ook benadrukt hij dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de pandemie. Op basis daarvan is er dan ook nog geen reden het huidige beleid aan te passen. Het RIVM verwijst naar de bestaande wettelijke eisen voor ventilatiesystemen in het Bouwbesluit.

Weeropschool.nl

Schoolbesturen die twijfelen of het aanwezige ventilatiesysteem aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet kunnen voor informatie en advies terecht bij de PO-Raad en de VO-raad. Deze raden hebben inmiddels een met het RIVM-afgestemde praktische handreiking online gezet. Scholen kunnen straks alle informatie over ventilatie op scholen vinden op de website weeropschool.nl die hiervoor wordt uitgebreid. Op deze website is op korte termijn ook een loket voor vragen te vinden. De experts die de vragen beantwoorden worden geleverd door de leden van het LVCS. Ook alle beschikbare informatie over ventilatie zal op de website worden gedeeld.