EW07 omslag 600
13 maart 2019

Doelen Klimaatakkoord binnen handbereik

Doorrekening Ontwerp-Klimaatakoord

plaatje klimaatakkoord.JPG

De reductie van 49% uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 wordt waarschijnlijk niet gehaald, zo concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland is evenwel positief en vindt dat de doorrekening laat zien dat de doelen binnen handbereik zijn.

‘De richting van de klimaatplannen is goed’, zo zegt Terpstra in een eerste reactie. Hij geeft aan graag samen te werken met het kabinet dat in een eerste reactie liet weten in april de eerste beleidskeuzes te maken op basis van de vandaag gepresenteerde cijfers.

Optimisme over innovatie

Er is volgens de voorman van Techniek Nederland enorm veel innovatie in duurzame energietechnieken. ‘De systemen worden steeds betaalbaarder en beter inpasbaar. Die ontwikkeling biedt de komende jaren steeds meer mogelijkheden. Technische innovatie gaat ervoor zorgen dat we de CO2-uitstoot steeds sneller terugbrengen', aldus Terpstra.

Tempo moet omhoog

Terpstra geeft aan dat vooral het verduurzamingstempo omhoog moet. ‘We moeten niet te lang bezig blijven met het interpreteren van cijfers. Om de doelen te halen moeten we 1,5 miljoen woningen aardgasvrij maken vóór 2030. Laten we onze energie daarop richten.’

Lagere kosten

De kosten van de energietransitie vallen volgens de doorrekening overigens aanzienlijk lager uit dan enkele maanden geleden werd verwacht. De nationale kosten van alle voorstellen om het doel in 2030 te bereiken vallen met 1,6 – 1,9 miljard euro flink lager uit dan de 4 – 5 miljard euro die eerder werd geraamd op basis van het hoofdlijnenakkoord in 2018.

doekle

Perspectieven

Terpstra vindt dat Nederland zich sowieso niet blind moet staren op de kosten. De energietransitie biedt volgens hem vooral geweldige perspectieven. ‘We creëren nieuwe, duurzame werkgelegenheid, onze huizen worden comfortabeler en krijgen een lagere energierekening, onze economie wordt innovatiever en groener. Dat moeten ook de uitgangspunten zijn voor de politiek, want die is nu aan zet.’