EW07 omslag 600
16 december 2020

Drie warmtepompfabrikanten voldoen niet aan prestatie-eisen

Toezichtsactie ILT

warmtepomp

Onlangs controleerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 14 warmtepompmerken of zij met hun product voldoen aan de prestatie-eisen. Drie fabrikanten konden niet aantonen dat ze voldeden aan de technische eisen voor energie-efficiëntie, geluid en beperking gevaarlijke stoffen. ILT maakte overigens niet bekend om welke merken het gaat.

ILT geeft aan een waarschuwingsbrief te hebben gestuurd naar de fabrikanten, importeurs en distributeurs van de 3 warmtepompmerken. Die zijn daarop per direct gestopt met het op de markt brengen van deze producten. Daarnaast heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de apparaten van de lijst Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) gehaald.

Risico’s warmtepompen

In de overgang naar duurzame, alternatieve warmtevoorzieningen is de toepassing van warmtepompen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bij het ontwerp dienen fabrikanten het potentiële, ongewenste milieueffect voor warmtepompen zo laag mogelijk te houden. Daarnaast mogen elektrische en elektronische apparatuur maar een beperkte concentratie van bepaalde gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld lood en kwik) bevatten. Tot slot, moet onnodige uitstoot van F-gassen worden voorkomen.

Over de toezichtactie

Uitgangspunt voor de selectie was de ISDE-apparatenlijst (december 2018) van de RVO met hierop circa 3.500 type warmtepompen waarvoor subsidie wordt verstrekt. Warmtepompen die in 2018 minder dan 10 keer een subsidie hebben ontvangen, zijn niet meegenomen in de selectie. De resterende 350 types (24 merken) zijn ingedeeld naar grootte van marktaandeel; van elke categorie is de helft van de merken willekeurig geselecteerd voor controle door de ILT. In totaal heeft de ILT warmtepompen van 14 merken gecontroleerd.